Toi­min­ta­so­pi­mus

Vasemmistonaisten toimintasopimus

Hyväksytty Vasemmistonaisten valtakunnallisessa kokouksessa 30.11.-1.12.2019 ja puoluevaltuuston kevätkokouksessa 29.8.2020.

1. Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna on avoin valtakunnallinen vasemmistolaisten naisten feministinen verkosto, joka sopii toimintatavoitteista ja menettelytavoista kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Se ei rekisteröidy yhdistykseksi.

2. Verkoston muodostavat vasemmistoliiton naisjäsenet, vasemmistoliiton naisosastojen naisjäsenet sekä naiset, jotka maksavat Vasemmistonaisten jäsenmaksun.

3. Vasemmistonaiset toimii vasemmistoliiton yhteydessä, se on puolueen naisorganisaatio ja hoitaa vasemmistoliiton naisjärjestölliset tehtävät.

4. Vasemmistonaiset on osa naisliikettä ja avoin myös naisille, jotka liittymättä vasemmistoliittoon haluavat osallistua Vasemmistonaisten toimintaan ja päätöksentekoon.

5. Vasemmistonaisten toimijat

5.1. Valtakunnallinen kokous

 1. päättää Vasemmistonaisten toiminnan tavoitteista ja toimintasopimuksesta seuraavaksi toimintakaudeksi.
 2. valitsee Vasemmistonaisten päätöselimet eli Valtikan ja sen puhenaiset.
 3. päättää naispoliittiset peruslinjaukset.
 4. pidetään joka kolmas vuosi.

5.2. Valtikka

 1. on valtakunnallisen kokouksen valitsema Vasemmistonaisten toimikunta.
 2. toteuttaa valtakunnallisen kokouksen päättämiä peruslinjauksia.
 3. tekee vuosittaisen toimintasuunnitelman.
 4. päättää naistoiminnan budjetin peruslinjaukset ja myöntää toimintaryhmäavustukset ja tuet alueelliselle toiminnalle. Naistoiminnan budjetti on vasemmistoliiton yksikköbudjetti.
 5. kutsuu koolle ja hoitaa valtakunnalliset tapahtumat.
 6. hoitaa yhteydet toimintaryhmiin.
 7. nimeää puhenaisten ja naispoliittisen asiantuntijan työn tueksi työryhmiä.

Valtikan jäsenet ovat Vasemmistonaisten alueellisia yhdysnaisia ja/tai asiantuntijoita sukupuolipoliittisissa kysymyksissä.

5.3. Puhenainen ja 2-3 varapuhenaista

 1. vastaavat Valtikan päätösten toteuttamisesta yhdessä naispoliittisen asiantuntijan kanssa.
 2. johtavat Valtikan kokouksia.
 3. edustavat Vasemmistonaisia ulospäin ja julkisuudessa.
 4. pitävät yhteyttä vasemmistoliiton johtoelimiin.

5.4. Naispoliittinen asiantuntija

 1. vastaa Valtikan työstä, päätösten suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä puhenaisten kanssa.
 2. valmistelee Valtikan kokoukset ja tilaisuudet.
 3. valmistelee Vasemmistonaisten kannanottoja ja antaa lausuntoja.
 4. seuraa naistoiminnan budjettia.
 5. vastaa yhdessä Valtikan kanssa puolueen naisjärjestöllisistä tehtävistä.

5.5. Toimintaryhmät ja alueelliset naistoimijat

 1. toteuttavat joko alueittain tai teemoittain Vasemmistonaisten politiikkaa.
 2. ilmoittavat Valtikalle nimensä, yhteystietonsa ja toimintansa luonteen, jonka jälkeen Valtikka vahvistaa niiden mukaantulon verkoston toimintaan.

Valtikka tukee toimintaryhmien ja alueellisten naistoimijoiden työtä ja voi myöntää niille naistoiminnan budjettivaroista toiminta-avustusta vuosittain. Toiminta-avustusta saadakseen niiden on toimitettava Valtikalle anomus ja selvitys avustuksen käytöstä.

6. Vasemmistonaiset ja vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton sääntöjen mukaan puolueen naistoimintaa ohjaa ja järjestää valtakunnallinen Vasemmistonaisten kokous ja sen valitsema toimikunta. Toimikunnalla tarkoitetaan Valtikkaa.

Vasemmistoliiton naispoliittinen asiantuntija on Valtikan sihteeri.

Vasemmistonaisten toimintasopimus hyväksytään vasemmistoliiton puoluevaltuustossa.

Naistoiminta on yksi vasemmistoliiton toimintalohkoista, jolla on oma budjettinsa ja oma toimintasuunnitelmansa, jotka valmistelee Valtikka. Vuosittain naistoiminnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan vasemmistoliiton toimintasuunnitelman ja budjetin yhteydessä.

Vasemmistoliiton tärkeäksi ohjelmalliseksi tavoitteeksi on otettu sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen. Tästä tavoitteesta Valtikka vastaa osaltaan asiantuntemuksellaan.