Toi­min­ta­so­pi­mus

Vasemmistonaisten toimintasopimus

Hyväksytty Vasemmistonaisten valtakunnallisessa kokouksessa 26.-27.11.2022 ja vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa 21.1.2023.

1. Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna on avoin valtakunnallinen vasemmistolainen feministinen verkosto, joka sopii toimintatavoitteista ja menettelytavoista kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Se ei rekisteröidy yhdistykseksi.

2. Vasemmistonaiset on osa naisliikettä ja feminististä liikettä. Vasemmistonaisten verkosto on avoin myös naisille ja ei-binäärisille, jotka liittymättä vasemmistoliittoon haluavat osallistua Vasemmistonaisten toimintaan ja päätöksentekoon.

3. Vasemmistonaisten verkoston jäseniä ovat vasemmistoliiton naisjäsenet, vasemmistoliiton naisosastojen jäsenet sekä naiset ja ei-binääriset, jotka maksavat Vasemmistonaisten tukimaksun. Vasemmistonaisten jäseniksi pääsevät halutessaan myös ne vasemmistoliiton jäsenet, joiden sukupuoli on muu kuin mies tai nainen.

4. Vasemmistonaiset toimii vasemmistoliiton yhteydessä, se on puolueen naisorganisaatio ja hoitaa vasemmistoliiton naisjärjestölliset tehtävät.

5. Vasemmistonaisten toimijat

5.1. Valtakunnallinen kokous

 1. päättää Vasemmistonaisten toiminnan tavoitteista ja toimintasopimuksesta seuraavaksi toimintakaudeksi
 2. valitsee Vasemmistonaisten päätöselimet eli Valtikan jäsenet ja sen puhenaiset
 3. päättää Vasemmistonaisten poliittiset peruslinjaukset
 4. pidetään joka kolmas vuosi.

5.2. Valtikka

 1. on valtakunnallisen kokouksen valitsema Vasemmistonaisten toimikunta
 2. toteuttaa valtakunnallisen kokouksen päättämiä peruslinjauksia
 3. tekee vuosittaisen toimintasuunnitelman
 4. päättää naistoiminnan budjetin peruslinjaukset ja myöntää toimintaryhmäavustukset ja tuet alueelliselle toiminnalle. Naistoiminnan budjetti on Vasemmistoliiton yksikköbudjetti.
 5. kutsuu koolle ja hoitaa valtakunnalliset tapahtumat
 6. hoitaa yhteydet toimintaryhmiin
 7. nimeää puhenaisten ja tasa-arvopoliittisen asiantuntijan työn tueksi työryhmiä.

Valtikan jäsenet ovat Vasemmistonaisten alueellisia yhdysnaisia ja/tai asiantuntijoita sukupuolipoliittisissa kysymyksissä.

5.3. Puhenainen ja 2-3 varapuhenaista

 1. vastaavat Valtikan päätösten toteuttamisesta yhdessä tasa-arvopoliittisen asiantuntijan kanssa
 2. johtavat Valtikan kokouksia
 3. edustavat Vasemmistonaisia ulospäin ja julkisuudessa
 4. pitävät yhteyttä Vasemmistoliiton johtoelimiin.

5.4. Tasa-arvopoliittinen asiantuntija

 1. vastaa Valtikan työstä, päätösten suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä puhenaisten kanssa
 2. valmistelee Valtikan kokoukset
 3. valmistelee Vasemmistonaisten tilaisuudet
 4. vastaa Vasemmistonaisten poliittisten linjausten edistämisestä
 5. valmistelee Vasemmistonaisten kannanottoja ja antaa lausuntoja
 6. seuraa naistoiminnan budjettia
 7. vastaa yhdessä Valtikan kanssa puolueen naisjärjestöllisistä tehtävistä
 8. toimii yhteistyössä muiden mahdollisten Vasemmistonaisten työntekijöiden sekä puoluetoimiston työntekijöiden kanssa.

5.5. Toimintaryhmät ja alueelliset naistoimijat

 1. toteuttavat joko alueittain tai teemoittain Vasemmistonaisten politiikkaa
 2. ilmoittavat Valtikalle nimensä, yhteystietonsa ja toimintansa luonteen, jonka jälkeen Valtikka vahvistaa niiden mukaantulon verkoston toimintaan.

Valtikka tukee toimintaryhmien ja alueellisten Vasemmistonaisten toimijoiden työtä ja voi myöntää niille naistoiminnan budjettivaroista toiminta-avustusta vuosittain. Toiminta-avustusta saadakseen niiden on toimitettava työvaliokunnalle anomus ja selvitys avustuksen käytöstä.

6. Vasemmistonaiset ja vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton sääntöjen mukaan puolueen naistoimintaa ohjaa ja järjestää valtakunnallinen Vasemmistonaisten kokous ja sen valitsema toimikunta. Toimikunnalla tarkoitetaan Valtikkaa.

Vasemmistoliiton tasa-arvopoliittinen asiantuntija on Valtikan esittelijä ja sihteeri

Vasemmistonaisten toimintasopimus hyväksytään vasemmistoliiton puoluevaltuustossa.

Naistoiminta on yksi vasemmistoliiton toimintalohkoista, jolla on oma budjettinsa ja oma toimintasuunnitelmansa, jotka valmistelee Valtikka. Vuosittain naistoiminnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistetaan vasemmistoliiton toimintasuunnitelman ja budjetin yhteydessä.

Vasemmistoliiton tärkeäksi ohjelmalliseksi tavoitteeksi on otettu sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen. Tästä tavoitteesta Vasemmistonaiset vastaa osaltaan asiantuntemuksellaan.