VÄNS­TER­­KVIN­NOR­NA

är ett riksomfattande vänsterfeministiskt nätverk. Alla Vänsterförbundets kvinnliga medlemmar hör till Vänsterkvinnorna.
Partimedlemmar som är ickebinära kan bli medlemmar i Vänsterkvinnorna om de så önskar. Samtidigt är vi ett öppet nätverk för alla kvinnor och ickebinära personer som vill påverka och bedriva vänsterfeministisk politik utan att vara medlem i partiet.

Vänsterkvinnorna har över 20 lokala verksamhetsgrupper på olika håll i Finland och aktiva kvinnor på alla beslutsfattandets nivåer. Vänsterkvinnorna ordnar utbildningar, seminarier och rekreationsverksamhet. Vi tar ställning till politiken såväl lokalt som nationellt.

Våra viktigaste mål

  • Främjande av kvinnornas ställning och jämställdhet i Finland och överallt i världen
  • Främjande av mänskliga rättigheter
  • Rätt att leva utan våld
  • Avgiftsfria och tillgängliga offentliga tjänster
  • Jämlikt arbetsliv och tillräcklig utkomst
  • Stävjande av klimatförändringen

Medlemsskap

Du kan bli medlem i Vänsterkvinnorna på två sätt:

  1. Bli medlem i Vänsterförbundet här.

    eller

  2. Skicka e-post till adressen vasemmistonaiset(at)vasemmistoliitto.fi och bli medlem i Vänsterkvinnorna (medlemskap 20 €/år).

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

Kontor

Milla Pyykkönen
sakkunning, jämställdhetspolitik
milla.pyykkonen(at)vasemmistoliitto.fi
tfn +358 40 663 0031

Ordförande

Veronika Honkasalo
riksdagsledamot
veronika.honkasalo(at)eduskunta.fi