VÄNS­TER­­KVIN­NOR­NA

är ett riksomfattande vänsterfeministiskt nätverk. Alla Vänsterförbundets kvinnliga medlemmar hör till Vänsterkvinnorna. Samtidigt är vi ett öppet nätverk för alla kvinnor som vill påverka och bedriva vänsterfeministisk politik utan att vara medlem i partiet.

Vänsterkvinnorna har över 20 lokala verksamhetsgrupper på olika håll i Finland och aktiva kvinnor på alla beslutsfattandets nivåer. Vänsterkvinnorna ordnar utbildningar, seminarier och rekreationsverksamhet. Vi tar ställning till politiken såväl lokalt som nationellt.

Våra viktigaste mål

  • Främjande av kvinnornas ställning och jämställdhet i Finland och överallt i världen
  • Främjande av mänskliga rättigheter
  • Rätt att leva utan våld
  • Avgiftsfria och tillgängliga offentliga tjänster
  • Jämlikt arbetsliv och tillräcklig utkomst
  • Stävjande av klimatförändringen

Medlemsskap

Du kan bli medlem i Vänsterkvinnorna på två sätt:

  1. Bli medlem i Vänsterförbundet här.

    eller

  2. Skicka e-post till adressen vasemmistonaiset(at)vasemmistoliitto.fi och bli medlem i Vänsterkvinnorna (medlemskap 20 €/år).

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

Kontor

Milla Pyykkönen
kvinnopolitisk expert
milla.pyykkonen(at)vasemmistoliitto.fi
tfn +358 40 663 0031

Heli Katainen
kommunikationskoordinator
heli.katainen(at)vasemmistoliitto.fi
tfn +358 40 583 3113

Ordförande

Veronika Honkasalo
riksdagsledamot
veronika.honkasalo(at)eduskunta.fi