Toi­min­ta

Lii­ty jä­se­nek­si

Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna on valtakunnallinen vasemmistofeministinen verkosto. Kaikki vasemmistoliiton naisjäsenet kuuluvat myös Vasemmistonaisiin. Olemme myös avoin verkosto kaikille naisille ja ei-binäärisille ihmisille, jotka haluavat vaikuttaa ja tehdä vasemmistofeminististä politiikkaa ilman puolueen jäsenyyttä. Tervetuloa mukaan!

Lii­ty jä­se­nek­si

Toi­min­ta­so­pi­mus

Vasemmistonaisten toimintasopimus on kaikkea toimintaamme ohjaava asiakirja.

Tu­tus­tu toi­min­ta­so­pi­muk­seem­me.

Toi­min­ta­ra­han ha­kuoh­je

Toiminnalleen avustusta voivat hakea Vasemmistonaisten toimintaryhmät tai ketkä tahansa vasemmistonaiset, jotka järjestävät Vasemmistonaisten toimintaa.

Lue li­sää toi­min­ta­ra­has­ta.

Tur­val­li­sem­man ti­lan pe­ri­aat­teet

Jokaisella Vasemmistonaisten tapahtumien osallistujalla on oikeus turvalliseen tapahtumaan. Paras tapa taata tämä oikeus jokaiselle on, että me kaikki vastaamme omasta toiminnastamme ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita.

Tu­tus­tu tur­val­li­sem­man ti­lan pe­ri­aat­tei­siim­me.

Graa­fi­nen ai­neis­to

Kaipaatko logoamme tai graafista ohjeistoamme?

Tu­tus­tu graa­fi­seen ai­neis­toon.