Toi­min­ta­ra­han ha­kuoh­je

TOI­MIN­TA­RA­HAN HA­KUOH­JE

Vasemmistonaisten toimintaraha

Toimintarahan haku-, käyttö- ja selvitysohje hyväksytty Valtikan kokouksessa 6.5.2023

TOIMINTARAHAN HAKEMINEN PÄHKINÄNKUORESSA

 1. Vasemmistonaisten toimintaryhmät tai ketkä tahansa Vasemmistonaisten jäsenet, jotka järjestävät Vasemmistonaisten toimintaa, voivat hakea toiminnalleen avustusta.
 2. Toiminnassa tulee näkyä, että se on Vasemmistonaisten toimintaa (esim. logo mainonnassa jne.)
 3. Avustusta haetaan sähköpostitse Vasemmistonaisten työvaliokunnalta ennen tapahtumaa.
 4. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kulujen mukaan, raporttia ja kuitteja vastaan.
 5. Erityisestä syystä, esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmäraha voidaan maksaa etukäteen.
 6. Vaaleihin on haettavissa ehdokkaiden yhteistapahtumiin ja -mainoksiin erillistä vaaleihin tarkoitettua avustusta.
 7. Kaikki avustuksen saajat sitoutuvat kertomaan rahojen käytöstä ja tapahtumasta kuukauden kuluessa tapahtuman jälkeen.

Hakemuksessa tulee näkyä seuraavat asiat:

 1. Järjestettävän toiminnan nimi, aika ja paikka.
 2. Haettava summa.
 3. Järjestettävän toiminnan tulot ja menot.
 4. Tieto siitä kuka/ketkä toimintaa järjestävät ja nimetty vastuuhenkilö(t).

Lisää tietoa toimintarahasta vasemmistonaiset(at)vasemmisto.fi.

1. KUKA VOI HAKEA?

Vasemmistonaisten toimintarahalla tuetaan Vasemmistonaisten alueellista ja projektiluontoista toimintaa, joka tukee ja edistää Vasemmistonaisten tavoitteita, näkyvyyttä ja virkistymistä. Toimintarahaa voivat hakea ensisijaisesti Vasemmistonaisten toimintaryhmät, tai ketkä tahansa vasemmistonaisten jäsenet, jotka järjestävät Vasemmistonaisten toimintaa.

Toiminnassa, jota toimintarahalla tuetaan, täytyy näkyä, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta (mm. Vasemmistonaisten nimi ja logo mainoksissa, Vasemmistonaisten materiaalia tapahtumassa jaossa). Vain poikkeuksellisesta syystä toimintarahaa myönnetään toimintaan, josta ei ilmene, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta.

Toimintarahalla voi kattaa myös välttämättömiä hallinnollisia kuluja, mikäli muuta rahoitusta ei ole saatavilla.

Kansainvälistä toimintaa tuetaan erillisen määrärahan puitteissa.

2. MITEN HAETAAN?

Hakemus osoitetaan Vasemmistonaisten työvaliokunnalle. Hakemuksesta tulee selvitä, mihin toimintaraha on tarkoitus käyttää, ketkä ovat vastuuhenkilöt, tapahtuman tai projektin talousarvio ja tilinumero, johon toimintaraha maksetaan.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset(at)vasemmisto.fi.

3. MILLOIN HAETAAN?

Toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden. Sama toimintaryhmä voi hakea rahaa useamman kerran vuodessa, mutta etusijalla ovat toimintaryhmät ja tahot, jotka eivät ole saaneet toimintarahaa aiemmin vuoden aikana.

Toimintarahaa haetaan ennen tapahtumaa / projektia. Vasemmistonaisten työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.

4. TOIMINTARAHOJEN SUURUUS

Toimintarahan määrää arvioidaan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Alle 300 euron avustuksia vastaan ei tarvitse olla muuta rahoitusta mutta yli 300 euron avustuksilla voi kattaa korkeintaan 80 % tapahtuman tai projektin kokonaiskustannuksista. Myös muusta erityisestä syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintarahalla voidaan kattaa toiminnan kulut sataprosenttisesti.

5. TOIMINTARAHAN MAKSAMINEN JA SELVITTÄMINEN

Toimintaraha maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen toteutuneiden kulujen mukaan, kuitteja ja raporttia vastaan. Poikkeuksellisesta syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintaraha voidaan maksaa ennen tapahtumaa erikseen sopimalla. Tällöin mahdollinen ylijäävä osuus avustuksesta tulee palauttaa tai sen käyttämisestä tulee sopia erikseen.

Toimintarahan käyttö on raportoitava oheisella lomakkeella.  Raportti tulee tehdä kuukausi rahoitetun toiminnan päättymisestä. Raportista tulee selvitä, miten rahat on käytetty.

Kuitit ja muut mahdolliset lisätiedot lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset[at]vasemmisto.fi. Kuiteista riittää valokuva.

6. MUU TUKI ALUEILLE

Vasemmistonaiset tuottaa toimintaryhmien ja muiden vasemmistonaisten toiminnan tueksi erilaista fyysistä ja sähköistä jakomateriaalia.

7. VAALITYÖ

Vaalien alla avataan erikseen haettavaksi toimintarahaa nais- ja ei-binäärien ehdokkaiden yhteiseen näkymiseen ja toimintaan. Toimintarahaa ei lähtökohtaisesti myönnetä yksittäisille ehdokkaille vaan ehdokkaisen yhteiseen vaalityöhön. Poikkeuksena ne kunnat / alueet, jossa ehdolla on vain yksittäisiä naisia tai sukupuoleltaan ei-binäärejä.

8. TOIMINTARAHASTA TIEDOTTAMINEN

Mahdollisuudesta hakea toimintarahaa tiedotetaan Vasemmistonaisten verkkosivuilla, sähköpostitse toimintaryhmien vetäjille ja Valtikan jäsenten kautta.