Toi­min­ta­ra­han ha­kuoh­je

Vasemmistonaisten toimintaraha

Toimintarahan haku-, käyttö- ja selvitysohje hyväksytty Valtikan kokouksessa 8.-9.2.2020

TOIMINTARAHAN HAKEMINEN PÄHKINÄNKUORESSA

• Vasemmistonaisten toimintaryhmät tai ketkä tahansa vasemmistonaiset, jotka järjestävät Vasemmistonaisten toimintaa, voivat hakea toiminnalleen avustusta.
• Toiminnassa tulee näkyä, että se on Vasemmistonaisten toimintaa (esim. logo mainonnassa jne.)
• Avustusta haetaan sähköpostitse Vasemmistonaisten työvaliokunnalta ennen tapahtumaa. Hakemukseen liitetään mukaan tieto siitä, mitä tehdään, ketkä tekevät ja paljonko arvioidaan tapahtumaan kuluvan rahaa.
• Yli 300 euron avustukset maksetaan jälkikäteen. Kaikki avustuksen saajat sitoutuvat kertomaan rahojen käytöstä ja tapahtumasta kuukauden kuluessa tapahtuman jälkeen.
• Vaaleihin on haettavissa naisehdokkaiden yhteistapahtumiin erillistä vaaleihin tarkoitettua avustusta.

Lisää tietoa toiminta-avustuksista vasemmistonaiset(at)vasemmisto.fi.

1. KUKA VOI HAKEA?

Vasemmistonaisten toimintarahalla tuetaan vasemmistonaisten alueellista ja projektiluontoista toimintaa, joka tukee ja edistää Vasemmistonaisten tavoitteita, näkyvyyttä ja virkistymistä. Toimintarahaa voivat hakea ensisijaisesti Vasemmistonaisten toimintaryhmät, tai ketkä tahansa vasemmistonaiset, jotka järjestävät Vasemmistonaisten toimintaa.

Toiminnassa, jota toimintarahalla tuetaan, täytyy näkyä, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta (mm. Vasemmistonaisten nimi ja logo mainoksissa, Vasemmistonaisten materiaalia tapahtumassa jaossa). Vain poikkeuksellisesta syystä toimintarahaa myönnetään toimintaan, josta ei ilmene, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta.

Toimintarahalla voi kattaa myös välttämättömiä hallinnollisia kuluja, mikäli muuta rahoitusta ei ole saatavilla.

Kansainvälistä toimintaa tuetaan erillisen määrärahan puitteissa.

2. MITEN HAETAAN?

Hakemus osoitetaan Vasemmistonaisten työvaliokunnalle. Hakemuksesta tulee selvitä, mihin toimintaraha on tarkoitus käyttää, ketkä ovat vastuunaiset, tapahtuman tai projektin talousarvio ja tilinumero, johon toimintaraha maksetaan.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset[at]vasemmisto.fi.

3. MILLOIN HAETAAN?

Toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden. Sama toimintaryhmä voi hakea rahaa useamman kerran vuodessa, mutta etusijalla ovat toimintaryhmät ja tahot, jotka eivät ole saaneet toimintarahaa aiemmin vuoden aikana.

Toimintarahaa haetaan ennen tapahtumaa / projektia. Vasemmistonaisten työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.

4. TOIMINTARAHOJEN SUURUUS

Toimintarahan määrää arvioidaan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Alle 300 euron avustuksia vastaan ei tarvitse olla muuta rahoitusta mutta yli 300 euron avustuksilla voi kattaa korkeintaan 80 % tapahtuman tai projektin kokonaiskustannuksista. Myös muusta erityisestä syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintarahalla voidaan kattaa toiminnan kulut sataprosenttisesti.

5. TOIMINTARAHAN MAKSAMINEN JA SELVITTÄMINEN

Toimintaraha maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen toteutuneiden kulujen mukaan ja selvitystä vastaan. Poikkeuksellisesta syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintaraha voidaan maksaa ennen tapahtumaa erikseen sopimalla.

Toimintarahan käytöstä on toimitettava lyhyt ja vapaamuotoinen selvitys Vasemmistonaisten työvaliokunnalle kuukauden kuluessa rahoitetun toiminnan päättymisestä. Selvityksestä tulee selvitä, miten rahat on käytetty.

Selvitykset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset[at]vasemmisto.fi.

6. MUU TUKI ALUEILLE

Valtikka tuottaa toimintaryhmien ja muiden vasemmistonaisten toiminnan tueksi erilaista fyysistä ja sähköistä jakomateriaalia.

7. VAALITYÖ

Vaalien alla avataan erikseen haettavaksi toimintarahaa naisehdokkaiden yhteiseen näkymiseen ja toimintaan. Toimintarahaa ei lähtökohtaisesti myönnetä yksittäisten ehdokkaiden vaalityöhön, vaan naisten yhteiseen näkymiseen. Poikkeuksena ne kunnat / alueet, jossa ehdolla on vain yksittäisiä naisia.

8. TOIMINTARAHASTA TIEDOTTAMINEN

Mahdollisuudesta hakea toimintarahaa tiedotetaan Vasemmistonaisten verkkosivuilla, sähköpostitse toimintaryhmien vetäjille ja Valtikan jäsenten kautta.