2010

Feminismi purkaa vahingollista sukupuolijärjestystä

Politiikka tarvitsee feminismiä. Feminismi ei missään tapauksessa ole muuttunut tarpeettomaksi, vaan sitä tarvitaan tekemään näkyväksi ja purkamaan hierarkkista ja epäsymmetristä sukupuolijärjestystä ja sen tuottamia valtasuhteita.

Feminismi ei tarkoita ainoastaan tai edes ensisijaisesti naisten etujen puolustamista, vaan feministisen näkökulman keskiössä on näkemys sukupuolesta yhteiskunnallisena suhteena. Feminismissä on monta koulukuntaa. Niitä yhdistää huoli sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esimerkiksi terveydessä, taloudessa, politiikassa ja kulttuurissa.

[ Lue lisää → ]

Pankkikriisien varjolla ei saa tuhota naisten tarvitsemia hyvinvointipalveluja

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF näyttää rientävän tarjoamaan lainaa talousvaikeuksissa kamppailevalle Irlannille ehdoilla, jotka tuhoavat hyvinvointipalveluita. Vasemmistonaiset tuomitsee tämän taloudellisen sanelupolitiikan, jossa IMF:n lainapakettien ehtona on ollut sekä kehittyvissä maissa, Islannissa että Kreikassa yksityistäminen ja hyvinvointivaltion alasajo.

Suomen hallituksen pitää estää keinottelusta johtuvien kriisien jälkihoito, jossa tavalliset kansalaiset joutuvat sosialisoimaan yhteisten resurssien väärinkäyttäjien tappiot. Kriisiin syyttömät ihmiset eivät saa joutua alistumaan kipeästi tarvitsemiensa verorahoitteisten palvelujen heikentämiseen tai jopa lakkauttamiseen sekä verojen ja erilaisten maksujen korotuksiin.

[ Lue lisää → ]

Saila Ruuthista Vasemmistonaisten uusi puheenjohtaja

Vasemmistonaiset on valinnut 20-vuotisjuhliensa yhteydessä sunnuntaina Saila Ruuthin uudeksi puheenjohtajakseen toimintakaudelle 2011-2013.

Saila Ruuth on 28-vuotias helsinkiläinen valtiotieteen opiskelija ja Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen. Hän on toiminut vasemmistonaisten Valtikassa vuodesta 2002, joista kauden 2008-2010 varapuheenjohtajana.

[ Lue lisää → ]

Ikänaisten köyhyyteen puututtava

Vanhukset eivät ole resurssirasite, loppusijoitustaan odottava menoerä kuntien talouskriisissä. Ikänaiset ovat uusintaneet ja hoitaneet työvoiman ja rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa monin tavoin. Vasemmistonaisten mielestä ikänaisten köyhyys on osoitus käsittämättömästä kiittämättömyydestä, sydämettömyydestä ja arvovajeesta.

[ Lue lisää → ]

Lasten köyhyys on rikkaan Suomen häpeä

Jopa yli 150 000 lasta elää köyhyysrajan alapuolella. Vasemmistonaiset pitää järkyttävänä sitä, että samanaikaisesti kuin rikkaimman viidenneksen tulotaso nousee vuosi vuodelta ja verot kevenevät, lapsiperhevaiheessa elävien työttömien sekä pätkä­- ja silpputöillä elävien yksin- ja kaksinhuoltajien suhteellinen asema vain jatkuvasti heikkenee.

[ Lue lisää → ]

Saila Ruuth pyrkii Vasemmistonaisten johtoon

Vasemmistonaisten varapuhenainen Saila Ruuth on päättänyt asettua Vasemmistonaisten puhenaisehdokkaaksi. Kansan Uutisissa kerrottiin tiistaina, että Vasemmistonaisten nykyinen puhenainen Minna Sirnö ei ole enää käytettävissä jatkokaudelle Vasemmistonaisten johtoon.

Tärkeimmäksi syyksi päätökselleen Ruuth sanoo halunsa jatkaa varapuhenaisena tekemäänsä työtä Vasemmistonaisten hyväksi. Varapuhenaisena 28-vuotias Ruuth on toiminut vuodet 2007-2010 ja sitä ennen Vasemmistonaisten toimikunnan eli Valtikan jäsenenä vuodesta 2002. Sosiaalipolitiikkaa Helsingin yliopistossa opiskeleva Ruuth toimii myös Uudenmaan Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana sekä Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsenenä.

[ Lue lisää → ]

Vaalifeminaarissa pohdittiin reittejä Arkadianmäelle

Vasemmistonaiset järjesti 18.9.2010 Helsingissä vaalifeminaarin Vasemmistoliiton ehdokkaana oleville naisille ja heidän tukiryhmäläisilleen. Feminaariin osallitui reilut neljäkymmentä naista eri puolilta maata. Feminaarin vetäjänä toimi Vasemmistonaisten puhenainen ja itsekin ehdokkaana oleva kansanedustaja Minna Sirnö.

Tapahtuman monipuolisessa ohjelmassa keskusteltiin kampanjan rakentamisesta ja rahoituksesta sekä kampanjoinnin haasteista. Entinen kansanedustaja Outi Ojala kertoi ehdokkaille omasta tiestään sairaanhoitajasta kansanedustajaksi.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistonaisten 20–vuotisjuhla ja valtakunnallinen kokous Helsingissä 20.–21.11.2010

Parasta lääkettä kaamokseen – NaisVirtaa 20 vuotta

Vasemmistonaiset järjestää 20.–21.11.2010 joka kolmas vuosi pidettävän valtakunnallisen kokouksensa Valkoisessa Salissa Helsingissä. Kokouksessa mm. valitaan verkostolle uusi toimikunta (Valtikka) ja sille puhenainen ja kaksi varapuhenaista.

Samana viikonloppuna juhlitaan Vasemmistonaisten 20-vuotissyntymäpäiviä ja julkaistaan verkoston 20-vuotisjuhlajulkaisu.

[ Lue lisää → ]

IHAN PERHEESTÄ – Seminaari 2010-luvun perhepolitiikasta

Lauantaina 25.9.2010 klo 12-16 Balderin Sali, Aleksanterinkatu 12, Helsinki

Ihan perheestä -seminaari on lähtölaukaus Vasemmiston perhepoliittiselle ohjelmalle. Seminaarissa keskitytään ihan vaan perheeseen.

Millainen on 2010-luvun perhe? Keitä siihen kuuluu? Keitä perhepolitiikka koskee ja miten? Seminaarissa puretaan äitimyyttiä, perehdytään paljon puhuttuun 6+6+6 malliin ja pohditaan ylisukupolvisia hoivamalleja.

Kaikki ja kaikenlaiset ja kokoiset perheet, tervetuloa! Tilaisuudessa on myös lapsiparkki.

[ Lue lisää → ]