Facebookista

Helsingissä lauantaina liikkuvat, tulkaa näyttämään, että fasisteja ja rasisteja ei tässä maassa hyväksytä! ... LisääVähemmän

Peli Poikki! – Rikotaan hiljaisuus -mielenosoitus 24.9.

syyskuu 24, 2016, 12:00pm - syyskuu 24, 2016, 3:00pm

Mielenosoituskulkue Kansalaistorilta Senaatintorille lauantaina 24.9.2016 (På svenska nedan, English below) Suomeen on viime vuosina rakentunut hiljaisuuden kulttuuri, jonka varjossa rasismi ja väkivaltainen äärioikeisto ovat saaneet kasvaa rauhassa. Yksi rohkea päätti kuitenkin rikkoa hiljaisuuden ja maksoi siitä hengellään. Kutsumme nyt kaikkia yhdessä rikkomaan hiljaisuuden ja näyttämään, ettei fasismille ja rasismille ole tässä yhteiskunnassa sijaa. Kutsumme kaikkia toimimaan yhdessä sen puolesta, että kukaan ei joutuisi pelkäämään natsien väkivaltaa. Jokainen meistä voi nousta rasismia vastaan sitä kohdatessaan. On vastuumme puuttua ja tarjota tukea silloin kun joku muu puuttuu siihen. Yhdessä se on helpompaa. On aika sanoa: Peli poikki! Suomessa toimii tällä hetkellä väkivaltainen uusnatsijärjestö Suomen vastarintaliike (SVL). Se on saanut syyllistyä väkivallantekoihin aivan liian rauhassa. Poliitikkojen hiljaisuus on tarjonnut rasismin ja uusnatsiliikkeen kasvulle otollisen maaperän. On aika rikkoa hiljaisuus ja tehdä selväksi, että järjestäytyneelle rasismille ei ole Suomessa sijaa! Meidän on kaikkien osoitettava yhdessä, että näin ei voi jatkua. Yhdessä toimimalla voimme aloittaa uuden toiminnan ajan, jolloin jokainen ihminen uskaltaa nousta rasismia vastaan, missä ikinä sitä näkeekään. Puheiden aika on ohi. Vaadimme poliitikkoja ja viranomaisia ottamaan vakavasti rasismin ja siitä kumpuavan väkivallan. Vaadimme tekoja. Rasismiin ja väkivaltaisen äärioikeiston toimintaan on mahdollista puuttua jo nykyisen lain puitteissa. Me mielenosoittajat vaadimme, että pääministeri Juha Sipilä ja sisäministeri Paula Risikko puuttuvat väkivaltaan nykylainsäädännön puitteissa ja ottavat rasismin tosissaan. Poliisilla on mahdollisuus valvoa SVL:n julkista toimintaa niin tiukasti, ettei se kykene väkivallantekoihin. Puhalletaan peli poikki ja näytetään, että yhdessä toimimalla voimme rikkoa hiljaisuuden ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa yhdenkään ei tarvitse kuolla mielipiteidensä takia. Lauantaina 24.9. klo 12 kokoonnumme Kansalaistorille, josta kävellään yhdessä Senaatintorille. Siellä ilmaisemme kantamme poliittista väkivaltaa, fasismia ja rasismia vastaan. Nyt riittää! Tapahtuman järjestää puoluepoliittisesti sitoutumaton yhteenliittymä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä tarpeekseen saaneita yksityishenkilöitä, joukossa kokeneita tapahtumatuottajia, järjestöväkeä, toimittajia, yrittäjiä ja aktivisteja. Mukana järjestöinä ovat muun muassa Ihmisoikeusliitto, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Greenpeace, Seta, Pelastakaa Lapset ry, UN Women, Plan International Suomi, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Pakolaisneuvonta, Monika-Naiset liitto ry, Naisasialiitto Unioni, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Yhteiset Lapsemme ry, Naisten Linja, Kynnys ry, Antirasistinen tutkijaverkosto Raster, Näkövammaisten liitto, Invalidiliitto ja Kehitysvammaliitto, Kuurojen liitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Manner Pääkaupungin turvakoti ry, Nytkis ry sekä Meillä on unelma-, Vapaa liikkuvuus- ja Minun Suomeni on kansainvälinen -verkostot. Pidetään mielenosoituksen viesti selkeänä ja jätetään poliittiset tunnukset kotiin. Fasismia ja rasismia vastustavat iskulauseet ovat toki tervetulleita! Haluatko järjestää mielenosoituksen omaan kaupunkiisi? Ota yhteyttä pelipoikki2016 [at] gmail [dot] com jos tarvitset neuvoa, ajatuksenvaihtoa, kuvatiedostoja tai muuta vastaavaa. 〰️〰️〰️〰️ Demonstrationståg från Medborgartorget till Senatstorget på lördag 24.9.2016 I Finland har en tystnadens kultur fått råda de senaste åren och därmed har rasism och extremhögervåld tillåtits växa ostört. En modig medborgare vågade bryta tystnaden och miste livet. Vi uppmanar nu var och en att bryta tystnaden och visa att det inte finns utrymme för fascism och rasism i vårt samhälle. Vi bjuder in alla för att tillsammans ta ställning mot nazisternas våld så att ingen längre behöver vara rädd. Var och en av oss kan stå upp mot rasism då vi ser det. Det är vårt ansvar att ingripa och erbjuda stöd också då någon annan gör det. Tillsammans går det lättare. Det är hög tid att säga: Nu räcker det! – Peli poikki! Den våldsamma nynazistiska organisationen Finska motståndsrörelsen (FMR) är aktiv i Finland. Organisationen har tillåtits göra sig skyldig till upprepade våldsbrott utan desto större reaktioner. Politikernas tystnad har erbjudit en frodig grogrund för rasismens och nynazismens tillväxt. Det är hög tid att bryta tystnaden och göra det fullständigt klart att vi inte har utrymme för organiserad rasism i Finland! Vi är alla tvungna att kollektivt sätta ner foten och visa att nuläget är ohållbart. Det kan inte fortsätta så här. Genom att agera ihop kan vi starta ett nytt kapitel där varje individ vågar stå upp mot rasism, var hen än stöter på det. Slut på tjafset. Vi kräver att politiker och myndigheter förhåller sig med yttersta allvar till rasism och det våld som följer därav. Vi kräver konkreta åtgärder. Redan nu är det fullt möjligt att inom lagens ramar ingripa mot rasism och den våldsamma extremhögerns agerande. Vi som demonstrerar kräver att premiärminister Juha Sipilä och inrikesminister Paula Risikko ingriper i våldet inom ramarna för nuvarande lagstiftning och tar rasismen på allvar. Polisen har möjlighet att övervaka FMR:s offentliga agerande så bra att organisationen inte skall kunna begå våldsbrott. Det är dags att blåsa av spelet. Genom att agera tillsammans kan vi bryta tystnaden och skapa ett samhälle där ingen av oss skall behöva mista livet för sina åsikter. På lördag 24.9. kl 12:00 samlas vi på Medborgartorget i Helsingfors och tågar tillsammans till Senatstorget. Där uttrycker vi vår ställning mot politiskt våld, fascism och rasism. Nu räcker det! Peli poikki! Evenemanget ordnas av en politiskt obunden grupp. Medlemmarna i gruppen är privatpersoner som har fått nog av det rådande samhällsklimatet. I gruppen ingår erfarna evenemangsproducenter, föreningsfolk, journalister, företagare och samhällsaktivister. Vi håller budskapet klart och lämnar bort politiska symboler som partiemblem. Vill ni ordna en demonstration i er egen hemstad? Ta gärna kontakt per e-post pelipoikki2016 [at] gmail [dot] com om ni behöver hjälp med grafiskt material, rådgivning, el. dyl. 〰️〰️〰️〰️ A Demonstration Against Racism and Fascism Please join us in breaking the silence that enables and fosters racism and violent right-wing extremism in Finland. On Saturday 24th of September 2016 The demonstration will start from Kansalaistori (the square across the parliament) to Senaatintori. During the last few years a culture of silence and hushing has prevailed in the Finland, that has nurtured the growth of fascism and racism. Violent right-wing extremism has grown stronger and one brave soul that dared to challenge it, has paid the price with his life. We call upon everyone to join us. Let's together break the silence to show that there is no place for organised political violence in this society. We ask you to act decisively with us so that no one would have to fear violence on the streets of Finland. Each and every one of us can rise up against racism when we encounter it. It is our responsibility to step in and give support if some one else steps in. Together it is much easier. It is time to say: STOP THIS GAME We have a violent Neo-Natzi organization active in Finland currently, that calls itself Suomen vastarintaliike (SVL) a.k.a. The Finnish Resistance Movement. It has been allowed to commit violent crimes. The reluctance to condemn or take action by the politicians has encouraged them and other such movements. We now have to unite in showing them that this cannot continue. By acting together we can start a new era of activism. An era when everyone of us dares to take action against racism where ever encounter it . No more talk and speeches. We demand politicians and authorities to take racism and the related violence seriously. We demand action. It is already possible with existing legislation to intervene with racism and violent extremist organisations activities. We the demonstrators demand that Prime Minister Juha Sipilä and Minister of the Interior Paula Risikko take action. Police has the possibility to scrutinize activities of SVL in order to stop them from commiting violence. It is time to STOP THIS GAME together, break the silence and build a Finland where no one has to die for their opinions. The event is organized by a coalition of private individuals, event producers, activists, entrepreneurs and reporters across political affiliations and outside political sphere, who have had enough. Let's keep the message clear and leave home politicial insignia. Slogans against racism and fascism are welcome, naturally! If you want to organize your own demonstration in your community and you need advise, ideas, logos etc. please contact pelipoikki2016 [at] gmail [dot] com Хватит молчать! В последние годы финское общество пребывает в состоянии всеобщего безмолвия, в котором расизм и ультраправое насилие смогли спокойно развиваться. Однако, нашёлся человек, который осмелился нарушить это молчание, за что и поплатился жизнью. Мы призываем всех и каждого нарушить это безмолвие и показать, что в нашем обществе нет места фашизму и расизму. Мы призываем действовать всем вместе для того, чтобы никто не боялся нацистского насилия. Каждый из нас может противостоять расизму. Мы должны взять на себя ответственность и вмешиваться при любых проявлениях расизм. Мы должны оказывать поддержку тем, кто уже не стоит в стороне. Вместе с этим справиться легче. Настало время — хватит молчать! Сегодня в Финляндии действует неонацистская организация — Финское движение сопротивления (Suomen vastarintaliike, SVL). Её участники неоднократно и беспрепятственно совершали действия насильственного характера. Безмолвие политиков создало благоприятную почву для роста расизма и неонацистского движения. Настало время нарушить тишину и дать понять, что в Финляндии нет места организованному расизму! Мы все вместе должны показать, что это больше не может продолжаться. Взаимодействуя друг с другом, мы можем создать атмосферу, в которой никто не будет бояться повсеместно противостоять расизму. Не время разглагольствовать. Мы требуем у политиков и представителей власти относиться серьёзно к расизму и насилию, которое он порождает. Мы требуем действий. Уже нынешние законы позволяют противодействовать расизму и насилию ультраправых. Мы, демонстранты, требуем, чтобы премьер-министр Юха Сипиля и министр внутренних дел Паула Рисикко противодействовали, в рамках существующего законодательства, насилию и серьёзнее отнеслись к проблеме расизма. У полиции есть возможность строго контролировать публичные действия SVL, так, чтобы насилие с их стороны не было осуществимо. Давайте нарушим всеобщее молчание и покажем, что, действуя вместе, мы можем создавать общество, в котором никто не будет убит за своё мнение. Общий сбор состоится в субботу 24.09 в 12:00 на площади Kansalaistori, от которой мы пройдём к Senaatintori. Там мы выскажемся против политического насилия, фашизма и расизма. Хватит молчать! Организатор мероприятия — политически независимое объединение людей, которым надоела существующая атмосфера в обществе. В их число входят: представители общественных организаций, журналисты, предприниматели и активисты.

Näytä Facebookissa
·Jaa

Vasemmistonaiset

Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna on valtakunnallinen naisverkosto. Se on Vasemmistoliiton naisjärjestö ja samalla avoin verkosto niille naisille, jotka haluavat vaikuttaa ja tehdä vasemmistofeminististä politiikkaa ilman puolueen jäsenyyttä.

Tervetuloa mukaan!

Vasemmistonaiset – Vänsterkvinnorna är ett riksomfattande kvinnonätverk. Vi fungerar som Vänsterförbundets kvinnoorganisation och är samtidigt ett öppet nätverk för alla kvinnor som vill påverka och göra vänsterfeministisk politik, även utan partimedlemskap.

Välkommen med!

Kansan Uutiset

Lakkautettujen liikkeiden tunnusten käyttö kielletään lailla. Hallitus sopi maanantaina strategia...

Kirjoitettu: 26.09.2016

Vasemmisto

Punavihreä vasemmistopuolue

  Kajaanissa sunnuntaina puhuneiden Li Anderssonin, Katja Hännisen ja Matti Semin mielestä hallit...

Kirjoitettu: 25.09.2016

Eurovaalit Vasemmistoliitto

Vasemmistoliiton Eurooppablogissa käydään keskustelua Euroopan Unionista ja sen tulevaisuudesta

Eurooppaan on jämähtänyt suurtyöttömyys ja erityisesti nuoret ovat vailla työtä ja tulevaisuudenn...

Kirjoitettu: 23.05.2014