Va­sem­mis­to­nais­ten po­liit­ti­nen oh­jel­ma 2023−2025 jul­kais­tu

Vasemmistofeministisen yhteiskunnan avaimet ovat kädessäsi. Vasemmistonaisten poliittisessa ohjelmassa taustoitetaan tasa-arvon haasteita ja kerrotaan toimenpiteistä, joilla pääsemme kohti vasemmistofeminististä yhteiskuntaa.

Lukuisat tekijät vaikuttavat ihmisen mahdollisuuksiin elää oman näköistään elämää vapaana ja päättäen itse elämänsä sisällöstä. Vapauden esteet perustuvat moniin tekijöihin, joista sukupuoli on yksi merkittävimmistä.

Vasemmistonaisten poliittinen ohjelma nostaa esiin vasemmistofeministisen poliittisen  vaihtoehdon ja tavoitteita, jotka purkavat eriarvoistavia hierarkioita ja mahdollistavat ihmisille vapauden ja tasa-arvoisen elämän.

Asiakirja on hyväksytty  Vasemmistonaisten valtakunnallisessa kokouksessa 26.−27.11.2022.

Tutustu poliittiseen ohjelmaamme täällä.