Va­sem­mis­to­fe­mi­nis­ti­sen vaa­li­kau­den avai­met 2023–2027 – tu­tus­tu edus­kun­ta­vaa­li­ta­voit­tei­siim­me

Tuleva vaalikausi on kohtalonkysymys monessa suhteessa. Vaalitavoitteissamme on avaimet vasemmistofeministiselle vaalikaudelle 2023–2027.

Eriarvoistumisen kierre ja ilmastonmuutos on pysäytettävä ja tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistettävä. Tarvitsemme panostuksia hyvinvointipalveluihin sekä taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseen.

Vasemmistonaisten tavoitteena on saada 100 naista eduskuntaan. Haluamme eduskunnan, joka on kokoonpanoltaan moninainen ja jossa myös eri vähemmistöt ovat edustettuina.

Vasemmistonaisten tavoitteena on hallitusohjelma, joka edistää naisten ja vähemmistöjen oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Haluamme hallitusohjelman, jonka perustana on intersektionaalinen vasemmistofeministinen politiikka.

Tutustu vaalitavoitteisiimme täällä.