Työ­tä trans­nuor­ten ja ei-bi­nää­ris­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien edis­tä­mi­sek­si on jat­ket­ta­va

Vasemmistonaiset vaatii, että myös tulevat hallitukset jatkavat työtä ihmisten itsemääräämisoikeuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Monen vuoden odotuksen jälkeen hallituksen esitys uudeksi translaiksi on vihdoin tulossa äänestykseen eduskuntaan. Lakiesitys korjaa monia nykyisen lainsäädännön ongelmia, joista Suomi on saanut lukuisia huomautuksia ihmisoikeussopimusten kansainvälisiltä valvontaelimiltä.

Lakiesitys erottaa sukupuolen oikeudellisen ja lääketieteellisen korjaamisen toisistaan. Sukupuolen vahvistaminen perustuu jatkossa yksilön omaan selvitykseen. Hallitus korjaa myös vihdoin yhden suurimmista ihmisoikeusrikkomuksistamme, sillä sukupuolimerkinnän korjaamiseen liittyvä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu.

– Lakiesitys on askel kohti transihmisten itsemääräämisoikeuden, henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityisyydensuojan turvaamista, totesi Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo lakiesityksen lähetekeskustelussa lokakuun alussa.

Vasemmistonaiset iloitsee siitä, että lakiesitys parantaa merkittävästi transihmisten ihmisoikeuksia. On kuitenkin kestämätöntä jättää transnuoret uudistuksen ulkopuolelle. Tutkimusten mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat huonosti, ja merkittävä syy tähän on kaikkialle arkeen ulottuva vahingollinen asenneilmapiiri.

– Olen huolissani siitä, että pettymys lisää transnuorten pahoinvointia entisestään, kun kauan jännitetty ja odotettu helpotus ei koskekaan heitä.

Nuorilla on myös oikeus tulla kuulluksi. Heillä on oikeus oman identiteettinsä tunnustamiseen ja turvalliseen ympäristöön, joka kunnioittaa heidän sukupuoli-identiteettiään, Honkasalo painottaa.

Vasemmistonaiset vaatii, että myös tulevat hallitukset jatkavat työtä ihmisten itsemääräämisoikeuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen on mahdollista alaikäisille jo useassa Euroopan maassa, ja Suomen tulee viipymättä liittyä näiden maiden joukkoon. On myös aika luopua kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästämme ja huolehtia siitä, että ei-binääriset ihmiset tulevat yhteiskunnassamme näkyviksi ja heidän oikeutensa toteutuvat lainsäädännön tasolla.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että translain uudistaminen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallituspuolueiden tulee edistää yhdessä sovittuja tavoitteita myös siinä vaiheessa, kun laista äänestetään eduskunnassa. Toivomme myös oppositiopuolueilta ymmärrystä siitä, että ihmisen sukupuoli-identiteetti on vain ihmiselle itselleen kuuluva määrittelyasia, eikä Suomen lainsäädännön tule olla itsemääräämisoikeuden tiellä.

Lisätietoja:

Milla Pyykkönen, tasa-arvopoliittinen asiantuntija
milla.pyykkonen(at)vasemmistoliitto.fi, p. 040 663 0031