Trans­lain uu­dis­tuk­seen pan­ta­va vauh­tia

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kysyy tänään eduskunnassa jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, milloin hallitusohjelmaan kirjattua translain uudistusta aiotaan edistää.

– Nykyinen translaki loukkaa räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja heidän ihmisarvonsa kunnioitukseen. On epäinhimillistä, että tuskallisen pitkä ja hankala sukupuolen vahvistamisprosessi edellyttää esimerkiksi lisääntymiskyvyttömyyttä ja pitkää tutkimusjaksoa, Honkasalo sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkaisi helmikuussa raportin, joka sisälsi vaihtoehtoisia malleja translain uudistukseen. Työryhmä ehdottaa muun muassa lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista ja oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen erottamista lääketieteellisestä prosessista. Työryhmä myös näkee, että oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ikärajan asettaminen 15 vuoteen on Suomessa mahdollinen.

Raportin valmistumisen jälkeen on pitänyt nimittää uusi työryhmä valmistelemaan pykälätason lakimuutokset. Työryhmää ei ole kuitenkaan vielä asetettu.

– Translain uudistus vaikuttaa olevan jäämässä muun muassa koronapandemian hillitsemisen ja sosiaaliturvauudistuksen jalkoihin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tämä verrattain suppea lakiuudistus keventäisi terveydenhuollon kuormitusta ja inhimillistä kärsimystä, Honkasalo sanoo. On tärkeää huomata, että Suomi on saanut asian tiimoilta myös YK:n ja EU:n tasolta huomautuksia jo usean vuoden ajan, hän jatkaa.

– Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lakia valmisteleva työryhmä nimetään pikimmiten. Myös edeltävän työryhmän suositukset on pidettävä mielessä. Laissa on jatkossa huomioitava muunsukupuoliset ja mahdollistettava oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ilmoitusmenettelyllä ja alaikäisille, jotta myös translasten ja -nuorten oikeudet voidaan turvata.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo, p. 040 555 9409

Kirjallinen kysymys
TRANSLAIN UUDISTAMISEN EDISTÄMISESTÄ

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut translain kokonaisuudistukseen. Tämänhetkinen translaki loukkaa räikeästi transihmisten oikeutta yksityisyyden suojaan, henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja heidän ihmisarvonsa kunnioitukseen, koska sukupuolen vahvistamisprosessi on pitkä ja perustuu ihmisoikeuksia loukkaaville edellytyksille, kuten edellytyksille lisääntymiskyvyttömyydestä sekä kahden lääkärin vahvistamasta transsukupuolisuusdiagnoosista. Väärä sukupuolimerkintä altistaa transihmiset syrjinnälle. Vaatimus täysi-ikäisyydestä loukkaa translasten ja -nuorten ihmisoikeuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkaisi helmikuussa 2020 raportin, joka sisältää vaihtoehtoisia malleja translain kokonaisuudistukseen. Muutosehdotukset perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle antamaan suositukseen. Raportin mukaan voimassa oleva translainsäädäntö on vanhentunut, eikä se kaikilta osin täytä nykyisiä perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden asettamia vaatimuksia.

Kiireellisimpänä uudistustoimenpiteenä työryhmä pitää lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista. Lisäksi työryhmä pitää erityisen perusteltuna oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen erottamista lääketieteellisestä prosessista: tämä on tärkeää paitsi perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, myös terveydenhuollon resurssien käytön kannalta. Työryhmä esittää oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen kahta ihmisen itsemääräämisoikeuteen perustuvaa vaihtoehtoa. Työryhmä myös näkee, että oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ikärajan asettaminen 15 vuoteen on Suomessa mahdollinen, sekä toteaa, että nykyisenkaltaisena translaki ei sovellu muunsukupuolisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen.

Raportin valmistumisen jälkeen on ollut tarkoitus nimittää uusi työryhmä valmistelemaan pykälätason lakimuutokset. Tätä translain valmistelusta vastaavaa työryhmää ei ole kuitenkaan vielä asetettu.

Translain uudistus vaikuttaa olevan jäämässä muiden ajankohtaisten asioiden, kuten koronapandemian hillitsemisen ja sosiaaliturvauudistuksen jalkoihin. Kyse on kuitenkin verrattain suppeasta uudistushankkeesta, jolla voitaisiin vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta. Translain uudistamisen lykkääntymisellä sen sijaan olisi erittäin haitallinen vaikutus transihmisten oikeuksien toteutumiseen.

Transihmisten ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lakia valmisteleva työryhmä nimetään pikimmiten. Lisäksi on tärkeää ohjeistaa työryhmää huomioimaan edeltävän työryhmän valmistelemat suositukset liittyen esimerkiksi oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen ilmoitusmenettelyllä sekä alaikäisten osalta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Missä aikataulussa translain uudistusta on tarkoitus edistää, ja kuinka laajasti vaihtoehtoisia malleja translain uudistukselle valmistelleen työryhmän suositukset otetaan lainvalmistelussa huomioon?

Helsingissä 5.6.2020
Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto