TES-neu­vot­te­lut näyt­tä­vät nai­sen pai­kan

Kannanotto
Vapaa julkaistavaksi

TES-neuvottelut näyttävät naisen paikan

Vasemmistonaiset vaatii, että käynnissä olevalla työehtosopimuskierroksella on nostettava naiset ylös palkkakuopasta. Vasemmistonaiset peräänkuuluttaakin solidaarisuutta liittokierroksella. Naisvaltaisten matalapalkka-alojen ansiotasoa on nostettava, eikä nostoa voida sitoa miesvaltaisen vientiteollisuuden palkkaratkaisuihin, kuten julkisuudessa on esitetty. Naisten paikka ei ole miesvaltaisten alojen perässä vaan rinnalla.

Kilpailukykysopimuksella lisättiin tutkitusti lähinnä naisten työaikaa. Lisäksi julkisilla aloilla 30 prosentin kiky-leikkaus lomarahoihin kohdistui erityisesti naisiin. Nämä menetykset on korvattava kokonaisuudessaan ja matalapalkka-alojen palkkojen korotukset pitää sopia omana erillisenä kysymyksenään muiden alojen palkkaratkaisuista riippumatta.

Nostamalla naisvaltaiset alat palkkakuopasta vähennetään palkkatyököyhyyttä, lapsiperheköyhyyttä, tulevaisuuden eläkeläisköyhyyttä ja sosiaalitukien tarvetta. Sopimalla asialliset palkankorotukset voidaan osoittaa tärkeälle työlle arvostusta ja helpottaa näiden alojen huutavaa työvoimapulaa. Tämä on tärkeä tavoite kaikille palkansaajille, sillä vain vahvoilla työehdoilla varmistetaan riittävät peruspalvelut ja ihmisarvoinen arki.

Vasemmistonaiset kutsuu kaikki työmarkkinaosapuolet varmistamaan, että myös naisvaltaisilla aloilla palkoilla tulee toimeen. Postin neuvottelut osoittivat hyvin, että alojen välistä joukkovoimaa löytyy, kun tavoite on yhteinen.