Taan­tu­mus vai ta­sa-ar­vo? Va­sem­mis­to­nai­set vaa­tii vah­vo­ja toi­mia ää­rioi­keis­toa ja an­ti-gen­der-lii­ket­tä vas­taan

Kesäkuun eurovaaleissa päätetään, lähteekö Euroopan Unioni kohti taantumuksellisia ja konservatiivisia arvoja vai edistääkö EU tulevaisuudessa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja globaalia solidaarisuutta. Naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia uhkaavat tällä hetkellä erityisesti äärioikeiston ja anti-gender-liikkeen voimistuminen. Vasemmistonaiset haluaa rakentaa Euroopan, joka perustuu tasa-arvolle, solidaarisuudelle, vahvoille ihmisoikeuksille ja hyvinvoinnille.

 

Vasemmistonaiset vaatii vahvoja toimia äärioikeiston sekä naisten ja vähemmistöjen oikeuksia vastustavan anti-gender-liikkeen pysäyttämiseksi. Liikkeillä on vahva yhteys toisiinsa ja molempien vahvistuminen tietää kylmää kyytiä niin naisille kuin vähemmistöille. Anti-gender-liike tekee voimakasta lobbaustyötä EU:n sisällä. Tähän on puututtava voimakkain keinoin.

”Anti-gender-liikettä rahoitetaan sekä Yhdysvalloista että Venäjältä. Liikkeen rahoitukselle ja lobbaustyölle EU:ssa on laitettava stoppi!” painottaa Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on hyvin huolissaan Euroopassa vallitsevasta ihmisoikeustilanteesta. Euroopan rajoilla vallitsee kriisi, jossa Unionin alueelle pyrkivät ihmiset kuolevat pyrkiessään turvaan. Niin sanottu Migration pact sisältää monia huolestuttavia elementtejä. Maahanmuuton ulkoistaminen EU:n rajojen ulkopuolelle sisältää monia ihmisoikeuksien kannalta ratkaisemattomia kysymyksiä.

”Mitä näille turvaa hakeville ihmisille tapahtuu sen jälkeen, jos he eivät pääse EU:hun? Minne he päätyvät kolmansiin maihin perustetuista keskuksista? Erityisesti naiset ja lapset ovat suuressa vaarassa joutua ihmiskauppiaiden ja hyväksikäyttäjien käsiin. EU:n ei tule sallia tällaista. Sen sijaan turvallisia reittejä EU:hun tulee edistää”, sanoo Vasemmistonaisten varapuhenainen, eurovaaliehdokas Gashaw Bibani.

EU:ssa kaikilla tulee olla oikeus elää ilman väkivaltaa ja sen uhkaa. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi sekä torjumiseksi sovitun Istanbulin sopimuksen velvoitteiden noudattamista on valvottava nykyistä tehokkaammin kaikissa EU:n jäsenmaissa. On varmistettava, että huhtikuussa hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen direktiivi pannaan täytäntöön täysimääräisesti koko Unionin alueella.

”Seksuaalisen väkivallan torjumista ja uhrien auttamista on vahvistettava. Raiskauksen määritelmä on saatava suostumusperustaiseksi kaikissa jäsenmaissa”, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vasemmistonaiset vaatii, että oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin kirjataan EU:n perusoikeuskirjaan. Kaikkialla Unionin alueella on taattava oikeus ehkäisyyn sekä lisääntymis- ja seksuaaliterveyspalveluihin. Samoin oikeus omaan sukupuoleen on taattava kaikkialla EU:ssa. Juridisen sukupuolen vahvistamisen on perustuttava itsemäärittelyyn. Intersukupuolisten lasten kosmeettiset kirurgiset toimenpiteet on kiellettävä kaikkialla Unionin alueella. EU:ssa on jatkettava aktiivisesti työtä sukuelinten silpomisen lopettamiseksi maailmassa.

Lisätiedot

Milla Pyykkönen
tasa-arvopoliittinen asiantuntija
milla.pyykkonen(at)vasemmistoliitto.fi
puh. 040 663 0031