Suo­mi tar­vit­see fe­mi­nis­tis­tä jäl­leen­ra­ken­ta­mis­ta

Kannanotto
9.6.2020
Vapaa julkaistavaksi

Vasemmistonaiset: Suomi tarvitsee feminististä jälleenrakentamista

Sekä itse koronapandemia, siihen liittyvät rajoitustoimet että sitä seuraava jälleenrakentaminen on mitä suurimmissa määrin feministinen kysymys.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama korkean profiilin työryhmä julkaisi keskiviikkona 3.6. työstään raportin “Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen”. Raportissa nousee esiin lukuisia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä huomioita ja ehdotuksia toimenpiteiksi.

Työryhmän tavoitteena oli tarkastella koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimien, niiden purkamisen sekä talouden ja koko yhteiskunnan toipumisen seurauksia inhimillisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä tasa-arvon kannalta.

Vasemmistonaiset on työryhmän kanssa samaa mieltä siitä, että erityisesti tässä tilanteessa on syytä vauhdittaa tasa-arvon kannalta keskeisiä yhteiskunnallisia uudistuksia, kuten perhevapaalain sekä translain uudistaminen, ja huomioida elvytystoimien sukupuolivaikutukset entistäkin voimakkaammin.

–Asiantuntijaryhmän raportti vahvistaa käsitystämme siitä, että Suomi tarvitsee erityisesti feminististä jälleenrakentamista, jotta pandemian ja rajoitustoimien vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon saadaan korjattua, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo toteaa.

– Esimerkiksi omaishoitajien aseman heikkeneminen pandemiatilanteen aikana on huomioitava kunnissa, jotta omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista voidaan parantaa nyt virustilanteen helpottaessa ja tarvittavia mahdollisuuksia omaishoitajien lomajaksoihin on lisättävä, Honkasalo jatkaa.

– Pandemian vaikutukset erityisesti nuorten naisten asemaan työelämässä lisääntyneiden lomautusten ja irtisanomisten osalta ovat vaikutuksiltaan kauaskantoisia, sanoo vasemmistonaisten varapuhenainen, Saana Simonen.

– Lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt eristyneisyyden myötä runsaasti, ja tämä on äärimmäisen huolestuttavaa erityisesti yhteisvaikutuksessa koronapandemian sosioekonomisten seurausten kanssa, sanoo vasemmistonaisten varapuhenainen Minna Sumelius.

Muun muassa näistä syistä Vasemmistonaiset rakentaa parhaillaan omaa konkreettisia toimenpiteitä sisältävää ohjelmaansa Suomen feministiseksi jälleenrakentamiseksi. Vasemmistonaiset kerää kokemuksia pandemian ja rajoitustoimien vaikutuksista erityisesti sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.