Suo­men on kai­kin kei­noin tuet­ta­va Ira­nin de­mo­kra­tia­ke­hi­tys­tä ja ih­mi­soi­keus­puo­lus­ta­jia

Vasemmistonaisten valtakunnallinen kokous 26.-27.11. otti kantaa Iranin ihmisoikeutta puolustavien mielenosoittajien puolesta. Naisten itsemääräämisoikeutta puolustavat mielenilmaukset ovat laajentuneet Iranissa jo kansannousuksi. Mielenosoittajat ovat suuressa vaarassa, sillä Iranin hallinto uhkaa tällä hetkellä mielenosoittajia jopa kuolemanrangaistuksella.

Vasemmistonaiset vaatii, että Suomi tukee Iranin demokratiakehitystä ja rohkeita ihmisoikeuspuolustajia kaikin keinoin.

 – Iranilaisilla on oikeus osoittaa mieltään ja puolustaa ihmisoikeuksiaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Heillä on oikeus elää vapaina sorrosta, syrjinnästä ja väkivallasta. Vapaa kansalaistoiminta on edellytys demokratian toteutumiselle, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo painottaa.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että demokratian vahvistamiseen kuuluu olennaisesti myös sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Naisten osallistuminen lisää demokratiaa ja on siten uhka itsevaltiaiden asemalle.

Euroopan unioni ja sen jäsenmaat sekä YK:n ihmisoikeusneuvosto ovat tuominneet Iranin laajan ja kohtuuttoman voimankäytön rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan. EU on myös kohdistanut pakotteita muun muassa Iranissa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille ja YK:n ihmisoikeusneuvosto puolestaan käynnistää tutkinnan mielenosoituksiin liittyvistä ihmisoikeusloukkauksista.

Iranilaisten tyytymättömyyden taustalla on Iranin autoritäärinen ja teokraattinen hallintomuoto ja siveyspoliisin toiminta, jotka yhdessä tukahduttavat demokratiakehitystä Iranissa. Mielenosoitukset  saivat alkunsa syyskuussa sen jälkeen, kun Iranin siveyspoliisi oli pidättänyt 22-vuotiaan kurdinaisen Jina (Mahsa) Aminin “väärin” puetun hijabin takia ja pahoinpidellyt häntä niin, että Amini kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa.

 – Iranin huono ihmisoikeustilanne on heikentynyt entisestään viimeisen vuoden aikana ja kansalaisyhteiskunnan tila on kapea. Tyytymättömyys maan hallintoa kohtaan on kytenyt jo pitkään. Ilmastonmuutos ja veden huono hallinta ovat johtaneet maassa vesikatastrofiin. Myös hallinnon huono varautuminen ilmastonmuutoksen ja kuivuuden vaikutuksiin on mielenilmausten taustalla, Honkasalo kuvaa tilannetta Iranissa.

Mielenosoitukset ovat nyt jatkuneet jo reilusti yli kaksi kuukautta ja Iranin hallinto on vastannut niihin järkyttävällä väkivallalla. Etenkin Iranin kurdialueella protestit ovat kärjistyneet aseellisiksi konflikteiksi. Satoja ihmisiä on tapettu, ja heidän joukossaan on ollut myös lapsia ja naisia. Lisäksi noin 14 000 ihmistä on pidätetty.

Vasemmistonaiset vaatii kansainväliseltä yhteisöltä tukea niille rohkeille iranilaisille, jotka ovat väkivaltaa ja jopa kuolemaa uhmaten jatkaneet protestejaan vapauden, tasa-arvon, itsemääräämisoikeuden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Työtä  Iranin johdon painostamiseksi on jatkettava. Julmille ihmisoikeusloukkauksille on saatava loppu.

Lisätietoja:
Milla Pyykkönen, tasa-arvopoliittinen asiantuntija
milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi, p. 040 663 0031