Su­ku­puol­ten ta­sa-ar­voa ei saa unoh­taa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on huolestunut meneillään olevista hallitusneuvotteluista. Hallitusta muodostava kokoomus kaavailee 6 miljardin sopeutuksia valtiontalouteen. Suunnitelmissa on leikkauksia esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaan. Näillä leikkauksilla on sukupuolivaikutuksia ja pahimmillaan leikkaukset estävät tasa-arvon edistymisen.

Juha Sipilän hallituksen talouskuripolitiikasta kärsivät tutkitusti erityisesti naisvaltaiset alat ja sukupuolten tasa-arvo. Kokoomus tavoittelee miljardin säästöjä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Miljardin säästö sotesta kohdistuu suoraan työntekijöiden asemaan. Leikkaukset sosiaaliturvaan taas osuvat kipeimmin jo ennestään heikossa asemassa olevien elämään.

”Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen eivät saa unohtua. Hallitusohjelmalle ja sen toimille tulee tehdä kattava sukupuolivaikutusten arviointi. Tulevan hallituksen tulee laatia tasa-arvo-ohjelma, joka jatkaa aiempien hallitusten työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi”, vaatii Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Vasemmistonaiset muistuttavat, että tasa-arvoinen yhteiskunta ei rakennu itsestään, eikä tasa-arvo edisty ilman tekoja. Hallituksen on turvattava naisjärjestöjen ja muiden tasa-arvotyötä tekevien kansalaisjärjestöjen rahoitus. Tulevan hallituksessa käsissä on myös jatkaa samapalkkaisuuden ja palkka-avoimuuden edistämistä sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä.

Hallitusneuvotteluiden sukupuolijakauma on varsin vinoutunut. Esimerkiksi julkisesta taloudesta neuvottelevat lähinnä miehet ja veroasioista sekä puolustuspolitiikasta pelkästään miehet. Lisäksi neuvottelijoiden kuulemista asiantuntijoista valtaosa on miehiä.

“On hyvin ongelmallista, että juuri näissä kyseisissä neuvottelupöydissä naisten osuus on lähes olematon. Julkista taloutta ja verotusta käsittelevät päätökset koskevat kaikkien kansalaisten arkea ja silloin neuvottelijoina tulisi olla tasapuolinen edustus kaikista sukupuolista”, Honkasalo toteaa.

Vasemmistonaiset vetoaa erityisesti RKP:n edustajiin sekä kokoomuksen liberaaliin siipeen, ettei neuvotteluissa unohdeta ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa.

Lisätietoja

Tasa-arvopoliittinen asiantuntija
Milla Pyykkönen
0406630031
milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi