Su­ku­puo­li­nä­kö­kul­ma huo­mioi­ta­va Ukrai­nan krii­siä kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa

Venäjän julma hyökkäyssota on aiheuttanut Ukrainassa humanitaarisen kriisin, jonka seurauksia tullaan korjaamaan vielä pitkään. Yli 6 miljoonaa ihmistä on jo paennut Ukrainasta, ja arvioidaan, että heistä 90 % on naisia ja lapsia. Lisäksi maan sisäisesti kotinsa on joutunut jättämään arviolta 7,7 miljoonaa ukrainalaista, joiden toimeentulo ja turvallisuus on uhattuna

Kriisillä on useita sukupuolittuneita vaikutuksia, ja sotaa paenneet naiset kohtaavat lukuisia turvallisuusriskejä sekä Ukrainan sisällä että maan rajojen ulkopuolella.

– Sukupuolinäkökulma on huomioitava kriisiä koskevassa päätöksenteossa ja humanitaarisessa työssä, vaatii Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka vieraili Länsi-Ukrainassa Lvivissä 4.– 6.5. osana eurooppalaisten vasemmistopoliitikkojen delegaatiota.

Sukupuolittunut väkivalta, etenkin lähisuhdeväkivalta ja venäläisten sotilaiden tekemä seksuaalinen väkivalta, on avustusjärjestöjen ja viranomaisten mukaan lisääntynyt. Samaan aikaan naisten on aiempaa vaikeampi päästä palveluiden piiriin.

Sota-alueilla synnytetään turvattomissa olosuhteissa vailla riittäviä lääkintätarvikkeita. Venäläisten sotilaiden tekemät raiskaukset puolestaan ovat lisänneet tarvetta raskaudenkeskeytyksille, mutta hygieniatarvikkeiden, lääkkeiden ja terveydenhuollon palveluiden saatavuus on heikkoa.

Tiukan aborttilainsäädännön vuoksi sotaa paenneet seksuaalisen väkivallan uhrit ovat haavoittuvassa asemassa myös Puolassa, jonne on paennut yli 3 miljoonaa ukrainalaista. Raskaudenkeskeytys ei ole tällä hetkellä heille mahdollinen, ja tämä koskee myös raiskauksen uhreja. Ukrainan ulkopuolelle paenneet naiset ovat lisäksi tällä hetkellä monien järjestöjen mukaan vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi – myös Suomessa.

Vasemmistonaiset vaatii, että sekä Suomi että muut maat huomioivat kriisin sukupuolivaikutukset ja varaavat uhrien tukemiseen riittävät resurssit. On huolehdittava siitä, että sotaa paenneet pääsevät palveluiden piiriin ja saavat apua. Mahdollisia hoitoon pääsyn esteitä on purettava.

– Naiset maksavat sodasta kalliin hinnan. Jokapäiväisten perustarpeiden lisäksi jokaisen maan tulee huolehtia siitä, että sodan uhrit saavat kriisiapua ja pääsevät riittävien seksuaali- ja lisääntymispalveluiden piiriin viipymättä, painottaa Honkasalo.

Honkasalo muistuttaa myös, että on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä ukrainalaisten feminististen avustusjärjestöjen kanssa, jotta apu saadaan kohdennettua oikein.

Lisätietoja:
Milla Pyykkönen, naispoliittinen asiantuntija, p. 040 663 0031