PA­RAS MAH­DOL­LI­NEN TER­VEY­DEN­HUOL­TO KUU­LUU KAI­KIL­LE TU­LO­LUO­KIL­LE

Sairastaminen kohtelee eri sosioekonomisia ryhmiä ja sukupuolia eri tavoin. Vasemmistonaiset vaatii kunnianhimoisia toimenpiteitä sekä maan hallitukselta että kunnilta, jotta sairastaminen ei enää asettaisi eri tuloluokkiin ja sukupuoliin kuuluvia ihmisiä keskenään eriarvoiseen asemaan.

Sairastaminen esimerkiksi tuntuu eri tavoin eri tuloluokkiin kuuluvien ihmisten kukkarossa. THL uutisoi vastikään, että rintasyöpään sairastuminen iskee kovimmin niiden naisten ansiotulohin, jotka ovat pienituloisia, vähän koulutettuja ja työntekijäammateissa. Aiemmin on myös havaittu, että alempiin tulotason ryhmiin kuuluvilla syöpä havaitaan usein myöhemmin, jolloin myös syövän vakavuuteen liittyvät tekijät voivat selittää ryhmien välisiä eroja vaikutuksissa.

Myös terveydenhuollon maksukatto on nykyisellään monelle pienituloiselle kohtuuttoman korkea. Varattomien lakisääteinen vapautus sairaanhoidon maksuista on saatava toimimaan joka kunnassa.

Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo muistuttaa, että pienituloisille sairastaminen on aina suurempi taloudellinen riski kuin suurituloisille. Terveydellisen eriarvoisuuden vähentäminen on erityisen ajankohtaista nyt, kun sote-uudistus on käsillä.

”Kunnissa ja jatkossa maakunnissa tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä ja vaikuttavuusarviointeja, joilla varmistetaan, että kaikkiin tuloluokkiin kuuluvat hakeutuvat ja pääsevät hoitoon matalalla kynnyksellä. Sosioekonomiseen asemaan perustuvat terveydelliset erot ovat terveydenhuoltojärjestelmämme häpeäpilkku”, Honkasalo toteaa.

Tuloluokalla ja sukupuolella on yhteys muun muassa elinajanodotteeseen. Sekä pienituloisten miesten että naisten elinajanodote on pienempi kuin verrokkiryhmien: kun verrataan keskenään alinta ja ylintä tulokymmenystä, miesten elinajanodotteessa on yli kymmenen vuoden ja naisten elinajanodotteessa noin kuuden vuoden ero. Kaikkien lyhin elinajanodote on alimpiin tuloluokkiin kuuluvilla miehillä.

Valtionhallinnossa hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen kuuluu kaikille aloille. Kun terveydenhuoltoon liittyviä päätöksiä tehdään, niille tulee tehdä vaikuttavuusarviointi eri ihmisryhmät huomioiden ja siten, että päätökset lisäävät eri ihmisryhmien yhdenvertaisuutta ja ehkäisevät eriarvoisuutta.

Lisätiedot:
Veronika Honkasalo
Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja
veronika.honkasalo@eduskunta.fi 

Milla Pyykkönen
naispoliittinen asiantuntija
milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi,
p. 040 663 0031