NAI­SIIN KOH­DIS­TU­VAN VÄ­KI­VAL­LAN VAS­TAIS­TA TYÖ­TÄ VAH­VIS­TET­TA­VA HY­VIN­VOIN­TIA­LUEIL­LA

Jopa 47 prosenttia yli 15-vuotiaista tytöistä ja naisista on kokenut Suomessa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, ja koronapandemian aikana useat väkivaltatyötä tekevät järjestöt ovat raportoineet lähisuhdeväkivallan lisääntymisestä. Suomi on Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille, mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa uhreja ei silti tunnisteta riittävästi.

Vasemmistonaiset vaatii, että lähisuhdeväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien kohtaamiseen ja auttamiseen on oltava tarpeeksi osaamista ja riittävät palvelut kaikilla hyvinvointialueilla.

– On erittäin tärkeää, että tyttöjen ja naisten terveys, hyvinvointi ja turvallisuus pysyvät aluevaltuutettujen prioriteettilistan kärjessä, kun he aloittavat työnsä 1.3.2022, toteaa Vasemmistonaisten puheenjohtaja ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy ja väkivallan uhreille suunnatut palvelut ovat toistaiseksi kuntien vastuulla. Mitä tapahtuu, kun soteuudistukseen liittyvät lait tulevat porrastetusti voimaan 1.3.2022 alkaen?

Tarkoitus on, että ne palvelut, jotka kunnissa on aiemmin rahoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarkoitetusta potista, rahoitetaan samalla periaatteella myös hyvinvointialueilla. Rajatilanteista ei kuitenkaan ole käyty kovin yksityiskohtaista keskustelua. Muutoksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että jo tehdyn laaja-alaisen verkostoyhteistyön edellytykset säilyvät hyvinvointialueilla ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehitetään määrätietoisesti, sillä ilman toimivaa yhteistyötä on vaikeaa ennaltaehkäistä väkivaltaa ja tarjota laadukkaita palveluita.

Suurin osa lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä palveluista mahtunee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sateenvarjon alle, joten järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämä onkin loogista, sillä väkivallan uhreja kohdataan ennen kaikkea terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja poliisin palveluissa. Esimerkiksi turvakotipalvelut ovat tärkeä väylä tarjota lähisuhdeväkivallan uhreille tukea, ja näiden palvelujen järjestämisvastuu kuuluu jatkossa hyvinvointialueille. Mukaan yhteistyöhön tarvitaan sotealan toimijoiden ja poliisin lisäksi myös koulut ja nuorisotyö.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että aluevaltuustoilla on ratkaiseva rooli siinä, miten palvelut alueilla toteutetaan ja miten naisin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä alueilla kehitetään. Erityisen tärkeää olisi muistaa palveluiden käyttäjien näkökulma.

– Palveluita on oltava saatavilla helposti ja matalalla kynnyksellä jokaisella hyvinvointialueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja poliisin yhteistyön tulee olla saumatonta, jotta uhrit saavat tarvitsemansa tuen ja avun kaikkialla Suomessa. Soteammattilaisten, poliisin ja kasvatusalan ammattilaisten osaamisesta väkivallan uhrien kohtaamisessa tulee huolehtia, painottaa Honkasalo.

Lisätietoja:
Milla Pyykkönen, naispoliittinen asiantuntija, p. 040 663 0031