Li­sää re­surs­se­ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taa ko­ke­nei­den pal­ve­lui­hin

Tiedote 3.4.2020
Vapaa julkaistavaksi

Vasemmistonaiset: Kehysriihestä tarvitaan lisää resursseja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palveluihin

Viime päivien uutisoinnissa tilastot ja asiantuntijoiden kokemukset osoittavat, että lähisuhdeväkivaltatapaukset ovat koronakriisin myötä lisääntyneet samalla kun väkivaltarikosten kokonaismäärä on laskenut. Esimerkiksi Ensi- ja turvakotienliiton jäsenyhdistysten avopalveluiden yksilöpalveluiden kävijämäärä on kasvanut lähes 600 kävijällä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Lisääntynyt kotona oleminen ja kasvanut epävarmuus toimeentulosta voi johtaa väkivaltatilanteisiin niissäkin kodeissa, missä lähisuhdeväkivaltaa ei aiemmin ole esiintynyt. Meidän on suojeltava haavoittuvassa asemassa olevia ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita myös kriisitilanteessa. Erityisesti lasten suojeleminen väkivaltakokemuksilta tulee olla keskiössä.

Kriisitilanteen pitkittyessä myös paineet lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden palveluissa kasvaa nykyisestään ja riittävien resurssien tarve korostuu. Tälläkään hetkellä turvakotien paikkamäärä ja turvakotiverkoston laajuus ei ole riittävällä tasolla.
”Ensi viikolla hallituksen kehysriihessä on tärkeää varata tuntuvasti lisää resursseja turvakodeille, auttaviin puhelimiin ja matalan kynnyksen palveluihin, jotta selviämme tämän kriisin seurauksista yhdessä” Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo sanoo.

Vasemmistonaiset korostaa että on hyvä, että koronakriisin taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi on muodostettu erillinen työryhmä, mutta yhtä tärkeää on muodostaa työryhmä joka arvioi kriisin sosiaalisia vaikutuksia.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
puhenainen, Vasemmistonaiset
Vasemmistoliiton kansanedustaja
p. +358 40 5559409