Hal­li­tuk­sen si­tou­dut­ta­va vah­vem­min työ­elä­män ta­sa-ar­von edis­tä­mi­seen

Hallituksen kunnianhimoisena tavoitteena on ollut nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi, ja odotukset hallituksen tasa-arvopolitiikkaa kohtaan ovat syystäkin olleet suuria. Merkittäviä parannuksia, kuten seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus suostumusperusteiseksi ja perhevapaauudistus, onkin saatu aikaan tämän hallituskauden aikana.

Erityistä huomiota hallitus on omassa ohjelmassaan sitoutunut kiinnittämään työelämän tasa-arvon parantamiseen, kuten perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän kitkemiseen. Perusteeton palkkaero on esimerkiksi pienemmän palkan maksaminen sukupuolen perusteella. Keskeinen keino perusteettomien palkkaerojen kitkemisessä on palkka-avoimuuden lisääminen.

Harva osasi odottaa tasa-arvon edistämiseen sitoutuneelta hallitukselta sitä, että valmistelu tasa-arvolain muuttamiseksi palkka-avoimuuden lisäämiseksi keskeytetään, kuten sosiaali- ja terveysministeriö ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Thomas Blomqvist (r.) tiedottivat 15. elokuuta. Lakimuutoksen keskeisenä tavoitteena oli palkka-avoimuuden lisääminen, mutta tiedotteen mukaan hallituspuolueet eivät saavuttaneet yksimielisyyttä lakiesityksen sisällöstä.

– On pettymys, että hallitus ei pysty toteuttamaan omia hallitusohjelmakirjauksiaan, jotka jo ovat viiden puolueen yhteinen kompromissi, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Kiistaa neuvotteluissa aiheuttivat etenkin työntekijöiden tiedonsaantioikeudet. Perusteettomiin palkkaeroihin on kuitenkin varsin hankalaa puuttua, jos syrjintää epäilevän ei ole mahdollista saada palkkatietoja. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tasa-arvolakiin lisätään henkilöstön, henkilöstön edustajien ja yksittäisen työntekijöiden oikeuksia saada palkkoja koskevia tietoja.

– Lakiesitys olisi tärkeä edistysaskel palkkasyrjinnän kitkemisessä ja sen varmistamisessa, että jokaiselle maksetaan samasta työstä sama palkka, Honkasalo painottaa.

Vasemmistonaiset vaatii, että lakiesitys valmistellaan loppuun ja annetaan eduskunnalle. Tasa-arvokirjausten osalta historiallisen edistyksellinen hallitusohjelma ei saa jäädä toimeenpanovaiheessa pannukakuksi.

Työelämän tasa-arvo vaatii tekoja.

Suomi saa toistuvasti kritiikkiä palkkatasa-arvon edistämisen hitaudesta. Suomessa sukupuolten välinen palkkakuilu on EU-maiden keskiarvoa suurempi.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 2. syyskuuta käynnistäneensä kokonaisarvioinnin palkkatasa-arvon edistämisestä. Arviointi tarjoaa tietoa sukupuolten välisen palkkaeron kaventamisen edistymisestä ja nykyisten toimenpiteiden tehokkuudesta.

Vasemmistonaiset muistuttaa, että sekä kaikkien hallituspuolueiden yhdessä että ministeri Blomqvistin tulee pitää tiukemmin kiinni hallitusohjelman kirjauksista ja tehdä kaikkensa palkkatasa-arvon edistämiseksi.

Lisätietoja: 
Veronika Honkasalo, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja
p. 09 432 3037, veronika.honkasalo@eduskunta.fi