Hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka on nais­vi­ha­mie­lis­tä ja li­sää lap­si­köy­hyyt­tä

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on hyvin huolissaan Suomen tulevaisuudesta, jos hallituksen suunnitelmat työehtojen heikennyksistä ja sosiaaliturvan leikkauksista toteutuvat.

Hallitus valmistelee erittäin nopealla aikataululla lukuisia sosiaaliturvan leikkauksia, jotka osuvat erityisesti naisten asemaan kovalla kädellä. Näihin kuuluvat muun muassa asumistukileikkaukset, työttömyysturvan lapsikorotusten poisto, ansiosidonnaisen työttömyysturvan kiristykset ja sovitellun työttömyysturvan suojaosan poisto.

Myös työehtoihin ja työntekijöiden asemaan valmistellaan parhaillaan lukuisia heikennyksiä, kuten rajoituksia lakko-oikeuteen sekä paikallisen sopimisen lisäämistä ilman luottamusmiehen läsnäoloa. Lisäksi ensimmäinen sairauspäivä on tulossa palkattomaksi, ellei oma työehtosopimus toisin määrää. Määräaikaisten sopimusten ja irtisanomisten helpottaminen iskevät nekin karulla tavalla naisten asemaan.

”Suunnitelmat paljastavat, kuinka huonosti hallitus kohtelee pienipalkkaisia työntekijöitä, työttömiä ja heikoimmassa asemassa olevia. Hallitus haluaa toteuttaa kaikki sosiaaliturvan leikkaukset mahdollisimman pikaisesti jo vuoden 2024 aikana. Hallituksen kiirehdintään vaikuttaa pelko siitä, kuinka pitkään hallitus ylipäätään pysyy pystyssä”, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen Veronika Honkasalo.

Hallituksen politiikassa karuinta on, että sosiaaliturvaan liittyvät leikkaukset leikkaavat samoilta ihmisiltä monesta eri suunnasta. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta laskelmia kerrannaisvaikutuksista ei ole tehty. Työehtojen heikennyksillä ja sosiaaliturvan leikkauksilla on kauaskantoisia, jopa ylisukupolvisia vaikutuksia, joista Vasemmistonaisten hallitus esittää vakavan huolensa.

”Pienituloisilta ja jo valmiiksi heikossa asemassa olevilta leikkaamisella on sukupuolivaikutuksia. Hallitus väittää edistävänsä sukupuolten tasa-arvoa, mutta tosiasiassa se ottaa monta harppausta tasa-arvotyössä taaksepäin, ” Honkasalo huomauttaa.

Orpon hallituksen työmarkkinatoimista isoimpia sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavia kysymyksiä on ns. vientivetoinen malli, jossa muiden alojen palkankorotukset sidotaan vientialojen palkankorotuksiin. Mallissa pyritään asettamaan naisvaltaisille aloille palkankorotuskatto, joka estäisi esimerkiksi sote- ja kunta-alan palkkaohjelman kaltaiset ratkaisut. Tämä on kuin märkä rätti matalapalkkaisten naisvaltaisten alojen työntekijöiden kasvoille.

Sukupuolivaikutuksen lisäksi Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on huolissaan myös leikkausten lapsivaikutuksista. Hallitusohjelmaan on kirjattu lapsiperhemyönteisen politiikan edistäminen sekä lapsi- ja perhevaikutusten arviointi päätöksenteossa. Hallituksen talous- ja sosiaalipolitiikka on kuitenkin räikeästi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. Ylikireällä aikataululla valmisteltavat päätökset esimerkiksi työttömyysturvan kiristyksistä uhkaavat ajaa lähes 3 700 lasta lisää köyhyyteen.

Lisätietoja

Tasa-arvopoliittinen asiantuntija
Milla Pyykkönen
0406630031
milla.pyykkonen@vasemmistoliitto.fi