GY­NE­KO­LO­GIS­TA OSAA­MIS­TA SO­SI­AA­LI- JA TER­VEYS­PAL­VE­LUI­HIN

Vasemmistonaiset on huolissaan, etteivät nykyisin eriarvoisesti saatavilla olevat gynekologiset palvelut tasa-arvoistu soteuudistuksen myötä. Marinin hallitus sai valmiiksi useiden eri hallitusten työstämän soteuudistuksen, jonka eduskunta hyväksyi kesäkuussa. Historian ensimmäiset sotevaalit järjestetään tammikuussa. Soteuudistuksen yhtenä tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen.

Tällä hetkellä julkisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on hyvin hankala päästä gynekologin vastaanotolle. Terveyskeskuksista ei yleensä löydy gynekologista osaamista ja lähetettä erikoissairaanhoidon gynekologeille on hankala saada.

– Monet ovat pakotettuja ostamaan gynekologiset palvelut yksityiseltä ja pienituloisilla ei usein ole varaa yksityisiin palveluihin, vaikka heillä olisi siihen pakottava tarve. Tämä voi pahimmillaan johtaa oireiden kroonistumiseen, kertoo Vasemmistonaisten puhenainen ja kansanedustaja Veronika Honkasalo.

Erityisesti naiset tarvitsevat läpi elämänkaarensa useita erilaisia seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita. Useat gynekologiset vaivat ja lisääntymisterveyteen vaikuttavat sairaudet, kuten endometrioosi ja vulvodynia, ovat alidiagnosoituja. Alidiagnosointi johtaa kipujen pitkittymiseen sekä pahimmillaan vakavampiin seurauksiin. Apua on usein vaikea saada myös vaihdevuosiin liittyviin vaivoihin. Vasemmistonaisten mielestä on kestämätöntä, että palvelut, joita noin puolet väestöstä tarvitsee ainakin jossain vaiheessa elämänsä aikana ovat saavutettavissa vain heille, joilla on varaa maksaa yksityisistä palveluista.

Vasemmistonaiset vaatii, että tulevan soteuudistuksen myötä tulee varmistaa, että gynekologille pääsee helposti myös julkisen terveydenhuollon puolella. Gynekologista osaamista tulee lisätä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ehkäisyneuvontapalvelut pitää laajentaa kattamaan seksuaaliterveys kokonaisuutena.

-Vasemmistonaiset vaatii, että terveyskeskuksista on saatavilla gynekologi, jota voi konsultoida matalalla kynnyksellä. Tämä on mitä suuremmissa määrin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymys, Honkasalo sanoo.

Vasemmistonaiset pitää ensiarvoisen tärkeänä, että palveluiden saatavuudessa huomioidaan etenkin nuoret ja vähemmistöryhmät. Gynekologisia palveluita sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita tulee olla saatavilla asiakkaan omalla äidinkielellä esimerkiksi tulkin välityksellä. Gynekologeilla tulee olla riittävä osaaminen kohdata erityisryhmät, kuten vammaiset sekä sukupuolivähemmistöt. Lisäksi tulee olla riittävästi osaamista kohdata ja auttaa seksuaalista väkivaltaa kokeneita.

 

Lisätiedot

Naispoliittinen asiantuntija
Milla Pyykkönen
040 663 0031