Va­sem­mis­to­nais­ten hal­li­tus kan­nus­taa läh­te­mään eh­dol­le – ”Val­ti­kas­sa on hi­ton mu­ka­vaa”

Vasemmistonaisten valtakunnallisessa kokouksessa 26.–27.11. valitaan Vasemmistonaisille uusi hallitus eli Valtikka sekä uudet puhenaiset seuraavalle kolmivuotiskaudelle, joka alkaa vuoden 2023 alussa. Nykyiset valtikkalaiset kannustavat uusia lähtemään ehdolle.

Nykyisen hallituksen jäsenet Suvi Silvala, Leena Leväsvirta ja varapuhenainen Saana Simonen kehuvat kilpaa Valtikassa toimimista ja kannustavat uusia lähtemään ehdolle.

– Valtikassa on hiton mukavaa, kiteyttää Silvala.

– Kannattaa lähteä ehdolle, jos haluat vaikuttaa siihen että vasemmisto tekee feministisempää politiikkaa. Minulle on tärkeää myös olla mukana valtakunnallisessa naisista koostuvassa vasemmistohenkisessä yhteisössä, pohtii varapuhenainen Saana Simonen Helsingistä.

Ehdokkuudestaan voi ilmoittaa helposti täyttämällä lomakkeen täällä. Ehdokasgalleria avataan Vasemmistonaisten nettisivuilla lokakuun aikana. Ehdokkuudestaan voi ilmoittaa myös valtakunnallisessa kokouksessa, josta voi lukea lisää täällä.

Työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Kemiläisen Leena Leväsvirran mielestä Valtikassa toimiminen tarjoaa hienon mahdollisuuden päästä seuraamaan politiikan tekemistä ja osallistumaan siihen aina valtakunnan tasolta eri puolille maata.

– Valtikassa oppii paljon uusia asioita. Itselleni mm. feminismi on avautunut aivan eri tavalla kuin ennen Valtikassa mukanaoloa. Työtä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan todellakin edelleen, Leväsvirta painottaa.

Kotkalainen Suvi Silvala puolestaan kannustaa lähtemään ehdolle,  koska Valtikassa pääsee näköalapaikalle naiserityisiin ja vähemmistöjen asioihin. Valtikassa perehdytään poliittisiin kysymyksiin, saadaan asiantuntijatietoa ja edistetään yhdenvertaisuutta.

Keskustelua turvallisessa ja avoimessa ilmapiirissä

Sekä Silvala että varapuhenaisen tehtävään valituksi tullut Simonen tekivät lopullisen päätöksen ehdolle lähtemisestä vasta viime tipassa edellisessä valtakunnallisessa kokouksessa.

– Olin kiinnostunut jo valmiiksi, mutta keskustelu seksin oston kriminalisoinnista vahvisti päätökseni. Koin, että nyt on pakko saada ääni kuuluviin. Mielestäni seksin ostoa ei saa kriminalisoida, Silvala kuvailee ajatuksiaan. 

Sekä Simonen, Silvala että Leväsvirta kehuvat Valtikan turvallista ja avointa ilmapiiriä, tasa-arvoisuutta ja keskinäistä kunnioitusta sekä mahdollisuutta oppia muilta.

– Asiat on paikoin rankkoja: sukupuolittunut väkivalta, sosioekonomiset kysymykset jne., mutta musta on hienoa, että pääsen keskustelemaan niistä monipuolisesti turvallisessa ympäristössä, Silvala sanoo.  

Leväsvirta arvostaa suuresti muita valtikkalaisia.

– Parasta ovat hyvin erilaiset, osaavat ja mielenkiintoiset naiset ympäri Suomea. Valtikalla on ollut ja on edelleen loistavia puhenaisia ja tasa-arvoasiantuntijoita, Leväsvirta hehkuttaa. 

Leväsvirta haluaisi mielellään jatkaa Valtikassa, mutta hänen yhdistyksensä Kemin Aikamme Naiset asettaa uuden ehdokkaan jokaiseen uuteen hallitukseen.

– Nyt jään pois ja annan tilaa yhdistyksemme uudelle ehdokkaalle. Tämä tuntuu haikealta, mutta uudistuminen on myös tärkeää, Leväsvirta sanoo. 

Hallituksen jäsenyys edellyttää asioihin perehtymistä

Sekä Leväsvirta että Silvala muistuttavat ehdolle lähteviä siitä, että jäsenyys vaatii kokouksiin osallistumista ja jonkin verran aikaa sekä Valtikan asioihin perehtymiseen että niiden tuomiseen paikallistasolle

– Toisaalta jäsenyys tuo uusia näkökulmia, tietoa, tukiverkkoa ja ystäviä, jotka kannustavat ja antavat energiaa jaksaa hankalana ämmänä politiikassa, Silvala pohtii. 

Valtikassa toimii naisia ympäri Suomea. Leena Leväsvirtaa ei ole haitannut matkustaa kokouksiin Lapista Helsinkiin, koska kasvokkaiset tapaamiset ovat hänelle toiminnan suola. Myös etäkokoustaminen on sujunut hyvin.

Puhenainen ja varapuhenaiset johtavat Valtikkaa ja vastaavat päätösten toteuttamisesta

Valtakunnallisessa kokouksessa valitaan yksi puhenainen ja 2–3 varapuhenaista, jotka vastaavat Valtikan päätösten toteuttamisesta yhdessä vasemmistoliiton tasa-arvopoliittisen asiantuntijan kanssa, johtavat Valtikan kokouksia, edustavat Vasemmistonaisia ulospäin ja pitävät yhteyttä vasemmistoliiton johtoelimiin.

– Puhenainen, varapuhenaiset ja Vasemmistonaisten työntekijät tapaavat myös Valtikan kokousten välissä ja valmistelevat kokouksia varten muun muassa esityksiä, joista kokous sitten päättää, kertoo nykyinen varapuhenainen Simonen. 

– Olen päässyt myös bloggaamaan Vasemmistonaisten Feministipistoja-blogiin ja ollut mukana esimerkiksi vasemmistoliiton puoluevaltuustoon kokouksessa. Olen myös osallistunut esimerkiksi Demokratia-akatemian koulutukseen, jonka aiheena oli se, kuinka saadaan naisten ääni kuuluviin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, Simonen jatkaa.

Simosen mukaan varapuhenaisen tehtävässä on eduksi kiinnostus ja tietämys tasa-arvokysymyksistä. 

– Toisaalta toiminnassa mukana olemalla myös oppii paljon tasa-arvon edistämisestä, Simonen kannustaa.