Yhteistyökumppaneita

NYTKIS ry

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on eduskuntapuolueiden naisjärjestöjen ja kolmen puoluepoliittisesti sitoutumattoman naisjärjestön yhteistyöelin.

NYTKIS ry seuraa sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää lainsäädäntötyötä ja antaa siihen liittyen lausuntoja sekä pyrkii yleiseen yhteiskunnalliseen asennemuokkaukseen järjestämällä seminaareja, tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä monenlaisten järjestöjen kanssa.

NYTKIS ry:llä on kiertävä puheenjohtajuus ja hallituksessa on edustaja jokaisesta jäsenjärjestöstä. Vuonna 2013 puheenjohtajajärjestö on Naisasialiitto Unioni. Vasemmistonaisia NYTKIS ry:n hallituksessa on edustanut naispoliittinen sihteeri ja Vasemmistonaisten puhenainen.

NYTKISin verkkosivut

Jäsenjärjestöt:

Demarinaiset
Vihreät naiset
Keskustanaiset
Kokoomusnaiset
Kvinnoförbundet
Kd-naiset
Perus-Naiset
Naisjärjestöjen Keskusliitto NJKL
Naisasialiitto Unioni
Suomen Naistutkimuksen Seura

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE

TANE on Sosiaali- ja terveysministeriön alainen parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka tehtävä on edistää naisten ja miesten välistä yhteiskunnallista tasa-arvoa. TANE tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja tasa-arvon ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämiseksi sekä edistää viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden yhteisöjen välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Lisäksi TANE tukee tasa-arvoa koskevaa tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä.

TANEssa ovat edustettuna kuusi suurinta eduskuntapuoluetta.

TANEn verkkosivut

Kansallinen väkivaltaobservatorio

European Women’s Lobby (EWL) perusti kansainvälisen väkivaltaobservatorion asiantuntijaverkostoksi. Sen pyrkimyksenä on tehdä vuosittainen raportti sukupuolittuneesta väkivallasta Euroopassa mutta toistaiseksi siihen ei ole ollut resursseja.

Muun muassa Suomessa, Irlannissa, Kreikassa ja Tanskassa on perustettu kansalliset väkivaltaobservatoriot. Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on 12 järjestön muodostama verkosto, jota koordinoi suomalaisten naisjärjestöjen kattojärjestö Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry.

Observatorio seuraa Suomessa tehtävää väkivallan vastaista työtä ja pyrkii vaikuttamaan siten, että väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten oikeudet toteutuisivat entistä paremmin ja että saatavilla olisi entistä parempia ja kattavampia palveluja.

Verkosto järjestää vuosittaista Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa.

Demo ry

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö ry (Demo) on eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Demon pyrkimys on edistää demokratiaa kehitysmaissa suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisillä yhteistyöhankkeilla.

Demolla on käynnissä naisohjelma Tansaniassa ja nuoriso-ohjelma Nepalissa. Vasemmistonaisilla on edustus Tansania-hanketta seuraavassa gender-ryhmässä.

Demon verkkosivut