Toimintarahan hakuohje

Vasemmistonaisten toimintarahan haku-, käyttö- ja selvitysohje
– hyväksytty Valtikan kokouksessa 6.5.2018

1. Kuka voi hakea?

Toimintarahalla tuetaan vasemmistonaisten alueellista ja projektiluontoista toimintaa, joka tukee ja edistää Vasemmistonaisten tavoitteita, näkyvyyttä ja virkistymistä. Toimintarahaa voivat hakea ensisijaisesti Vasemmistonaisten toimintaryhmät, mutta erityisestä syystä toimintarahaa voidaan myöntää myös projektiryhmille tai yksittäisille naisille.

Toiminnassa, jota toimintarahalla tuetaan, täytyy näkyä, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta (mm. Vasemmistonaisten nimi ja logo mainoksissa, Vasemmistonaisten materiaalia tapahtumassa jaossa). Vain poikkeuksellisesta syystä toimintarahaa myönnetään toimintaan, josta ei ilmene, että kyseessä on Vasemmistonaisten toiminta.

Toimintarahalla voi kattaa myös välttämättömiä hallinnollisia kuluja, mikäli muuta rahoitusta ei ole saatavilla.

Kansainvälistä toimintaa tuetaan erillisen määrärahan puitteissa.

2. Miten haetaan

Hakemus osoitetaan Vasemmistonaisten Valtikalle. Hakemuksesta tulee selvitä, mihin toimintaraha on tarkoitus käyttää, ketkä ovat vastuunaiset, tapahtuman tai projektin talousarvio ja tilinumero, johon toimintaraha maksetaan.

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset [at] vasemmistoliitto [dot] fi.

3. Milloin haetaan

Toimintarahaa voi hakea ympäri vuoden. Sama toimintaryhmä voi hakea rahaa useamman kerran vuodessa, mutta etusijalla ovat toimintaryhmät ja tahot, jotka eivät ole saaneet toimintarahaa aiemmin vuoden aikana.

Toimintarahaa haetaan Valtikan kokousaikataulun mukaisesti ennen tapahtumaa / projektia. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään Valtikan kokousviikon maanantaina. Kokousaikataulu on nähtävissä Vasemmistonaisten verkkosivuilla ja se lähetetään tiedoksi toimintaryhmien vetäjille sähköpostitse.

4. Toimintarahojen suuruus

Toimintarahan määrää arvioidaan toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Alle 300 euron avustuksia vastaan ei tarvitse olla muuta rahoitusta mutta yli 300 euron avustuksilla voi kattaa korkeintaan 80 % tapahtuman tai projektin kokonaiskustannuksista. Myös muusta erityisestä syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintarahalla voidaan kattaa toiminnan kulut sataprosenttisesti.

5. Toimintarahan maksaminen ja selvittäminen

Toimintaraha maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen toteutuneiden kulujen mukaan ja selvitystä vastaan. Poikkeuksellisesta syystä (esimerkiksi uuden, vasta toimintansa aloittaneen toimintaryhmän kohdalla) toimintaraha voidaan maksaa ennen tapahtumaa.

Toimintarahan käytöstä on toimitettava lyhyt ja vapaamuotoinen selvitys Valtikalle kuukauden kuluessa rahoitetun toiminnan päättymisestä. Selvityksestä tulee selvitä, miten rahat on käytetty.
Selvitykset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vasemmistonaiset [at] vasemmistoliitto [dot] fi.

6. Muu tuki alueille

Valtikka tuottaa toimintaryhmien ja muiden vasemmistonaisten toiminnan tueksi erilaista fyysistä ja sähköistä jakomateriaalia.

7. Vaalityö

Toimintarahaa ei myönnetä yksittäisten ehdokkaiden vaalityöhön, vaan naisten yhteiseen näkymiseen.

8. Toimintarahasta tiedottaminen

Mahdollisuudesta hakea toimintarahaa tiedotetaan Vasemmistonaisten verkkosivuilla, sähköpostitse toimintaryhmien vetäjille ja Valtikan jäsenten kautta.