Kansainvälinen naistoiminta

EL-fem

Vasemmistonaisten tärkein kansainvälinen yhteistyöfoorumi on Euroopan Vasemmistopuolueen naisverkostoon EL-fem.

EL-fem järjestää vuosittain seminaareja ja muita tapaamisia, joissa käsitellään eri Euroopan valtioita yhdistäviä tasa-arvoteemoja ja suunnitellaan yhteisiä lausuntoja ja kantoja ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin.

EL-femin verkkosivut

CEDAW-prosessi

Tärkein kansainvälinen ohjenuora sukupuolten tasa-arvon edistämisen saralla on YK:n Cedaw-prosessi. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) eli Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979.

CEDAW-sopimusta valvoo YK:n alainen komitea, jolle jäsenmaat kirjoittavat määräajoin raporttinsa. Suomessa kansalaisjärjestöt kirjoittavat oman varjoraporttinsa hallituksen raportille. Edellisen kerran raportti on kirjoitettu vuonna 2004 ja vuosi 2012 on jälleen raportointivuosi.

Suomennetun ja pieneksi vihkoksi painetun CEDAW-sopimuksen voi tilata YK-liitolta.

Yhteistyötä NYTKISin puitteissa

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry on monien eurooppalaisten ja kansainvälisten naisjärjestöjen ja -verkostojen jäsen. Nytkisin kautta myös Vasemmistonaiset saavat tietoa ja pääsevät osallistumaan kansainvälisiin kokouksiin ja tapaamisiin.

NYTKIS ry:llä on edustaja muun muassa Suomen CSW-delegaatiossa. The Commission on the Status of Women (CSW) on YK:n talous ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) alainen naisten asemaa käsittelevä komissio. CSW kokoontuu joka kevät New Yorkiin YK:n päämajaan arvioimaan, miten sukupuolten välinen tasa-arvo on maailmalla edennyt sekä miettimään millä toimenpiteillä tasa-arvon toteutumista voisi edistää. Pyrkimyksenä on nostaa tasa-arvoasioita esille YK:ssa.

CSW:n verkkosivut (englanniksi)

NYTKIS ry on myös European Women’s Lobbyn (EWL) jäsen. EWL on Euroopan suurin naisjärjestöjen yhteenliittymä, johon kuuluu yli 400 eurooppalaista naisjärjestöä. EWL:n toimisto on Brysselissä ja sen pyrkimyksenä on vaikuttaa EU-päätöksentekoon.

EWL:n verkkosivut