Vasemmistonaisten vaalituki

Vasemmistonaiset tukee vasemmistoliiton ehdokasnaisten ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ehdokkaiden yhteistapahtumia sekä yhteistä vaalimainontaa sotevaaleissa. Tukea myönnetään tapahtumille ja mainoksille, jotka ovat joko Vasemmistonaisten toimintaryhmän tai vähintään kahden ehdokkaan yhteistyössä järjestämiä.

Tapahtumat ja mainonta voivat tapahtua myös kokonaan internetissä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muussa virtuaalisessa ympäristössä. Tapahtumia ja mainoksia voi olla yksi tai useampia. Ajankohtainen koronatilanne on syytä huomioida vaalityötä suunniteltaessa.

Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on oltava suunnitellun tapahtuman ohjelmaluonnos sekä arvio menoista ja tuloista. Jos tukea haetaan mainokselle, niin hakemuksesta tulee käydä ilmi mainoksen sisältö sekä tieto siitä, missä ja milloin mainos julkaistaan. Lisäksi tulee olla arvio mainoksen menoista ja tuloista. Hakemuksesta tulee käydä ilmi kanssajärjestäjät (muut ehdokkaat) sekä selvitys siitä, miten tapahtuma edistää sukupuolten tasa-arvoa tai naisen asemaa hyvinvointialueella.

Hakemuksessa on oltava tilinumero, jolle tuki maksetaan. Tuen saajat sitoutuvat käyttämään Vasemmistonaisten logoa mainonnassa. Perustellusta syystä voidaan maksaa tukea ilman omarahoitusta, mutta etenkin isompia avustuksia vastaan edellytetään myös omarahoitusta.

Hakemukset lähetetään mieluiten pdf-muotoisina liitetiedostoina osoitteeseen vasemmistonaiset [at] vasemmisto [dot] fi viimeistään 12.12.2021. Päätökset ja tieto myönnetystä vaalituesta annetaan viikon 50 loppuun mennessä.

Vaalityötukea saanut sitoutuu raportoimaan tuen käytöstä jälkikäteen. Raportoinnista toimitetaan ohjeet tuen saaneille. Raportointi tehdään vaalien jälkeen 13.2.2022 mennessä.

Lisätietoja tuen hakemisesta: vasemmistonaiset [at] vasemmisto [dot] fi

Onnea ja menestystä vaalityöhön!