Va­sem­mis­to­nais­ten vaa­li­tu­ki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le

Kuka voi hakea vaalitukea?

Vasemmistonaisten vaalituki on tarkoitettu vasemmistoliiton ehdokasnaisille ja ei-binäärisille ehdokkaille.

Millaiseen toimintaan vaalitukea myönnetään?

Vasemmistonaiset tukee ehdokkaiden yhteistapahtumia sekä yhteistä vaalimainontaa eduskuntavaaleissa. Tukea myönnetään tapahtumille ja mainoksille, jotka ovat joko Vasemmistonaisten toimintaryhmän tai vähintään kahden ehdokkaan yhteistyössä järjestämiä.

Tapahtumat ja mainonta voivat olla myös kokonaan netissä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muussa virtuaalisessa ympäristössä. Tapahtumia ja mainoksia voi olla yksi tai useampia.

Miten vaalitukea haetaan?

Tukea haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on oltava suunnitellun tapahtuman ohjelmaluonnos sekä arvio menoista ja tuloista. Jos tukea haetaan mainokselle, tulee hakemuksesta käydä ilmi mainoksen sisältö sekä tieto siitä, missä ja milloin mainos julkaistaan. Lisäksi tulee olla arvio mainoksen menoista ja mahdollisista tuloista.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi kanssajärjestäjät (muut ehdokkaat) sekä selvitys siitä, miten tapahtuma edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Hakemuksessa on oltava tilinumero, jolle tuki maksetaan. Jos mahdollista, niin tilinumeron tulee olla tukiyhdistyksen tai muun yhdistyksen tilinumero.

Hakemukset lähetetään pdf-muotoisina liitetiedostoina osoitteeseen vasemmistonaiset@vasemmisto.fi viimeistään 22.1.2023. Päätökset ja tieto myönnetystä vaalituesta annetaan tammikuun loppuun mennessä.

Mitä tuen saajan on huomioitava?

Tuen saajat sitoutuvat käyttämään Vasemmistonaisten logoa mainonnassa.

Perustellusta syystä tukea voidaan maksaa ilman omarahoitusta, mutta etenkin isompia avustuksia vastaan edellytetään myös omarahoitusta. Pyydämme huomioimaan, että Vasemmistonaisten vaalituki jaetaan useiden eri hakemusten kesken, joten yksittäiset avustussummat eivät ole kovin suuria.

Vaalityötukea saanut sitoutuu raportoimaan tuen käytöstä jälkikäteen. Raportoinnista toimitetaan ohjeet tuen saaneille. Raportointi tehdään eduskuntavaalien jälkeen 21.4.2023 mennessä.

Lisätietoa tuen hakemisesta

Kysy lisää vaalituen hakemisesta: vasemmistonaiset@vasemmisto.fi

Onnea ja menestystä vaalityöhön!