Eduskuntavaalit 2019

Tulevalla vaalikaudella Suomi tarvitsee poliittisen suunnanmuutoksen. On siirryttävä tuloerojen kasvattamisesta sekä epätasa-arvon ja eriarvoisuuden lisäämisestä oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa vahvistetaan ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa ja yhteiskunnan kaikkien jäsenten pääsyä osallisiksi talouden kasvusta. On tehtävä politiikkaa, joka lisää uskoa tulevaisuuteen ja varmuutta omasta, läheisten ja tulevien sukupolvien pärjäämisestä. Näin torjutaan parhaiten myös rasismia, joka kulkee käsi kädessä ahdasmielisen ja naisten asemaa heikentävän ajattelun kanssa.

Vasemmistonaisten kärkiteemat eduskuntavaaleissa 2019

1. Ilmastonmuutos
2. Palkkaa työstä, eikä sukupuolesta
3. Kohti tasa-arvoisempaa hoivaa ja kasvatusta
4. Translain uudistaminen
5. Sukupuolittunut väkivalta

Lue teemat kokonaan täältä.