Artikkelit kirjoittajana: vasemmistonaiset

Pääkirjoitus: Vanhukset meillä ovat aina keskuudessamme

kansikuvaVanhuspalvelulaki astui voimaan viime kesänä. Tältä osin valtakunnassa piti kaiken olla hyvin: jokaisella kunnalla on velvoite tehdä suunnitelma vanhuksiensa hoidosta. Ja huom! myös toteuttaa tätä suunnitelmaa käytännössä ja vanhusten arjessa. Vain hoitajien määrän lakisääteiseen mitoituksesta ei löytynyt yhteisymmärrystä.

Tähänkin saakka monissa kunnissa suunnitelmat vanhushoivasta ovat jo olleet paperilla. Suunnitelmista huolimatta käytännöt ovat olleet liian usein huteria eikä kukaan ei ole ollut selkeästi vastuussa mistään. 

******

Tuotteistaminen, kilpailuttaminen, markkinoistaminen sekä pilkotut ja epäselvät vastuut ja tehtävät ovat kaatuneet niin vanhusten, omaisten kuin hoitohenkilökunnan arkeen. Ei virkahenkilöilläkään luultavasti helppoa ole ollut, koska täytyy pitää yllä pokerinaamaa ja selittää asioita eri suuntiin parhain päin.

[ Lue lisää → ]

Toteutuvatko hallituksen tasa-arvokirjaukset?

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäellä on maan hallituksessa tasa-arvoministerin salkku. Siksi on erityisen tärkeää pohtia myös hallituksen tasa-arvopoliittisia saavutuksia. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ja hallitusohjelmassa on lukuisia tasa-arvoon liittyviä kirjauksia. Toteutuvatko ne käytännössä? 

Tasa-arvopolitiikka on luonteeltaan ylihallinnollista, joten hallituksen tasa-arvo-ohjelman kirjaukset koskevat lähestulkoon kaikkia ministeriöitä ja tasa-arvoministerin lisäksi kirjausten edistäminen on monen muunkin ministerin vastuulla.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportti oli syksyllä 2013 lausuntokierroksella ja tämän jälkeen sitä on käsitelty myös hallituksen iltakoulussa. Tasa-arvo-ohjelmassa ja hallitusohjelmassa on lukuisia tasa-arvoon liittyviä kirjauksia. Nostan tässä esille vain muutamia kirjauksia.

[ Lue lisää → ]

Jos olet äiti, oletko aina väärässä paikassa?

Työ, perhe ja politiikka – toimiva yhdistelmä vai loputon kaaos?

Me vasemmistonaiset puhumme paljon työn ja perheen yhteensovittamisesta. Puhumme poliittisista tavoitteistamme koskien naisten asemaa työelämässä ja työnjakoa kodeissa. Oma lukunsa on sitten vielä aktiivisen poliittisen toimijuuden yhdistäminen tähän yhtälöön.

Joskus tuntuu ristiriitaiselta, kuinka puhutaan siitä, että politiikkaan tarvittaisiin nimenomaan meitä ruuhkavuosia eläviä naisia edustamaan lapsiperheiden näkökulmaa, mutta miten hankalaa on joskus omassakin arjessamme perheen, työn ja luottamustehtävien yhteensovittaminen.

Käytännössä politiikassa mukana oleminen on naisille aika eri asia kuin miehille, jos omassa elämäntilanteessa kuvioissa on myös lapsiperhearki ja tietysti useimmilla meistä se palkkatyö. Harvoin kokouksissa kysytään nuorilta isiltä: ”Kuinkas nyt tänne ennätit tulla, kuka sinun lapsiasi nyt hoitaa, kun olet kokouksessa tai neuvotteluissa?”

[ Lue lisää → ]

Somessa kuhisee: Jäbät luokkataistelee – vain mahan koko vaihtelee

Otsikko on ystäväni tokaisu fb-keskustelusta, jossa päivittelimme erilaisten tilaisuuksien puhujien sukupuolijakaumaa. Erityisesti silmiimme pistivät Prekarisaatio ja sen poliittinen analyysi 2010-luvulla -seminaari sekä Valta Suomessa -seminaari.

Prekarisaatiosta olivat puhumassa Jukka, Tero, toinen Jukka, Juhana, Mikko, Pontus, Antti, Jussi ja Eetu. Yksi Eeva oli puhujien joukkoon livahtanut. Vallasta olivat puhumassa Petri, Heikki, Jyri, Ville-Pekka, Teivo, Ari, taas Jukka, Ilpo, Timo, Sakarias, Markku, Hannu ja Mika. Tähän joukkoon oli eksynyt jopa Eeva ja Hille.

Työelämästä puhuttaessa ainakin ay-liikkeessä on aivan perinteistä, että miehet puhuvat kaikkien puolesta. Hämmentävämpää on, ettei sukupuolisensitiivisyys tunnu pakottavan päätä myöskään edistyksellisempänä pidetyssä prekuskenessä. Se on erikoista senkin takia, että naisten työ on aina ollut prekaaria.

[ Lue lisää → ]

Pääkirjoitus: Feministin aakkoset

kansikuvaAlistussuhteet
Vapauden ja solidaarisuuden esteet, valtahierarkiat ja alistussuhteet eivät perustu pelkästään talouteen kuten perinteisesti vasemmistossa on suurpiirteisesti väitetty.

Erilaisuus
Todellinen tasa-arvo on mahdollista saavuttaa vain, kun erilaiset alistuksen muodot tunnistetaan ja tunnustetaan ja kun niihin puututaan tiedostaen niiden erilaisuus, erillisyys ja toisaalta keskinäinen riippuvuus.

Globaalikapitalismi
Globaalikapitalismi ei tule toimeen ilman patriarkaatin vankkaa veljeyttä. Kapitalismi toimii naisten palkatta tehdyn työn ja hoivan varassa.
Hoiva on politisoitava, jotta sitä ei pietä itsestään selvänä osana vain naisten arkea ja osaamista. Hoivan täydellistä halventamista osoittavat aikeet, joissa eri alojen työttömiä patistetaan ”avustaviin töihin esim. vanhuspalveluihin

Jakaminen
Tulojen ja luonnonvarojen oikeudenmukainen jakaminen ei riitä poistamaan sovinismia, rasismia, muukalaisvihamielisyyttä, seksismiä, homofobiaa, vammaisten, vanhojen ihmisten, lasten ja eläinten kaltoin kohtelua tai muita syrjinnän ja sorron muotoja.

[ Lue lisää → ]

Femön naistenleirin terveiset vuodelta 1977: ”Perusta Joensuussa naisryhmä, kai siellä naisia on!”

Serkkuni Marja asui Kööpenhaminassa ja oli aktiivisesti mukana 70-luvun naisliikkeessä. Hän oli pyytänyt minua monta kertaa Tanskaan Femön saarelle naisten leirille. Ajatus tuntui aluksi kummalliselta eikä yhtään kiinnostavalta: VAIN naisia!? Mieluummin läksin liftailemaan ympäri Eurooppaa. Mutta kesällä 1977 kun olin jättänyt poikaystäväni, päätin vihdoin lähteä sinne naisten saarelle.

Kaivelen laatikoitani ja löytyyhän sieltä nippu hiukan haalistuneita valokuvia. On kuvia naisryhmistä kesäisessä luonnossa, kaukaa otettuja, on naisia harjoittelemassa itsepuolustusta. Olen kuvannut tilanteita ruokapöydästä, tiskausvuorosta ja seinämaaluksilla koristelluista vessoista.

[ Lue lisää → ]

Somessa kuhisee: Vapauden ja autonomian puserruksessa

Ihminen voi omasta vapaasta tahdostaan aiheuttaa haittaa itselleen ja muille. Niin teen minäkin polttamalla tupakkaa. Aiheutan haittaa sademetsille, joita hakataan minun ylellisyyskulutustuotteen vuoksi. Pahimmillaan minun tupakoitani ovat poimimassa ja rullailemassa lapset. Puhumattakaan siitä, että aiheutan haittaa omalle ja ympärilläni olevien terveydelle.

Siksi minusta on aivan oikein, että tupakointia rajoitetaan. Jokainen uusi rajoitus nyppii ja risoo aikansa, mutta en käy rajoituksia vastustamaan, sillä tiedän, että jokainen on perusteltu. En valita vaikka vapauttani ja autonomiaani rajoitetaan.

[ Lue lisää → ]

Saila Ruuth Vasemmistonaisten puhenaiseksi

Helsinkiläinen opiskelija Saila Ruuth, 31, valittiin jatkamaan Vasemmistonaisten puhenaisena uudelle kolmivuotiselle toimikaudelle. Valinta tehtiin sunnuntaina 3.11. Vasemmistonaisten valtakunnallisessa Naisen paikka on vasemmalla -kokouksessa Helsingissä.

Varapuhenaisiksi valittiin toimittaja Pirkko Kotila, 50, Vantaalta sekä opettaja Mervi Uusitalo, 41, Turusta. Lisäksi kokouksessa valittiin 20-jäseninen Vasemmistonaisten toimikunta Valtikka, jonka jäseniksi valittiin:

[ Lue lisää → ]

Kuntien tulevaisuus on Suomen suurin naiskysymys

Kuntien tulevaisuutta koskevissa päätöksissä etusijalle on nostettava hyvät palvelut sekä kuntatyöpaikat. Kunnat ovat merkittävä naisten työllistäjä: kuntien työntekijöistä keskimäärin 80 % ja joillain sektoreilla jopa 90 % on naisia. Lisäksi kuntien tuottamat palvelut, kuten lasten- ja vanhustenhoito, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusopetus ovat tärkeitä etenkin naisten sujuvalle arjelle, sillä naiset kantavat edelleen päävastuun lasten ja muiden läheisten hoivasta.

Elokuun rakenneuudistuspakettiin sisältyvä ajatus kuntatyöntekijöiden kelpoisuusehtojen alentamisesta vaikuttaa pyrkimykseltä voida maksaa jo valmiiksi matalapalkkaisille kuntien naistyöntekijöille entistä huonompaa palkkaa. Myös pyrkimykset palveluiden tuotteistamisesta tähtäävät lopulta yksityistämiseen ja ulkoistamiseen, mikä johtaa sekä huonompiin palveluihin että huonompiin työpaikkoihin naisille.

[ Lue lisää → ]

Pro feminismi -palkinto 2013 Laukaan Sararannan päiväkodille

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on myöntänyt Pro feminismi 2013 -palkinnon Sararannan päiväkodille Laukaassa.

Päiväkodin työntekijät sekä kunnan henkilöstöjohto ovat mahdollistaneet lasten vanhemmille kunnallispolitiikkaan osallistumisen hoitamalla lapsia kokouspäivinä hieman normaalia pidempään. Lapsille ja heidän vanhemmilleen on tärkeää, että lapset saavat olla tuttujen hoitajien kanssa tutussa paikassa, omassa päiväkodissa, eikä heitä tarvitse kuljettaa muualle hoitoon.

[ Lue lisää → ]