Artikkelit kirjoittajana: vasemmistonaiset

Puistotädit ja -sedät takaisin

Kuntapäättäjien on lopetettava monen lapsen suoranainen heitteillejättö kesäisin. Jokaisella lapsella on oltava oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan vapaa-aikaan, lomaan ja aikaan aikuisten seurassa, Vasemmistonaisten hallitus Valtikka vaatii.

[ Lue lisää → ]

Keinottelu ruokabisneksellä kuriin

Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja, dosentti Kaarina Kailo vaatii hallitukselta ja eduskunnalta järeitä kansallisia elintarvike- ja kehitysmaapoliittisia toimia ja nopeaa reagointia maailman ruokakriisiin. Kailo puhui sunnuntaina Vasemmistonnaisten tilaisuudessa Vasemmistoliiton kuntavaaliristeilyllä.

[ Lue lisää → ]

Lasten suusta viety leipä syö yhteistä tulevaisuuttamme

2000-luvun köyhyydellä on lapsen kasvot. Ruuanjakopisteissä ympäri Suomea jonot pitenevät. Ja näissä leipäjonoissa puolet hakee ruokaa alaikäisille lapsilleen. Joka seitsemäs lapsi elääkin perheessä, jossa on äärettömän suuria toimeentulo-ongelmia, muistuttaa Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnö vappupuheessaan Akaassa 1.5.2008.

[ Lue lisää → ]

Se alkaa parkaisulla, mutta sen ei pitäisi päättyä hiljaisuuteen

Kuntapäättäjät ovat laiminlyöneet tehtävänsä taata turvallinen ja tasa-arvoinen kunta kaikille, siis myös naisille. Useimmista kunnista, kuten Seinäjoelta, puuttuu kansainvälisten suositusten mukainen määrä suojakotipaikkoja lähi- ja parisuhdeväkivallan uhreille. Kunnissa ei ole myöskään järjestetty ammattiauttajille kansainvälisten suositusten mukaista, systemaattista erikoistumiskoulutusta perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja hoitoon.

[ Lue lisää → ]

Terveyspalveluissa huomioitava erot miesten ja naisten välillä

Terveyserot ovat hälyttävästi kasvaneet viime vuosina Suomessa. Terveyserojen kasvu on myös osoittanut, ettei eri ihmisryhmien välisiä eroja tunnisteta kunnallisia terveyspalveluratkaisuja tehtäessä. Siksi muun muassa yksinhuoltajaäitiys on terveysriski, johon terveyspalveluilla ei haluta puuttua, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnö 28.3.2008 Vasemmistonaisten Terve nainen -tilaisuudessa Kuopiossa.

[ Lue lisää → ]

BKT ei mittaa naisten työtä eikä luonnon tilaa

Bruttokansantuote jättää huomiotta ison osan työstä ja kokonaan inhimillisen hyvinvoinnin määrän ja luonnon tilan.- BKT mittaa vain kierrossa olevan rahan määrän, se ei erottele taloudellisten vaikutusten laatua  ihmisten tai luonnon kannalta. Sen sijaan BKT:ta kasvattavat esimerkiksi rikollisuus, liikenneonnettomuudet ja katastrofit, Vasemmistonaisten hallitus toteaa.

[ Lue lisää → ]

Sitran mittarit unohtaneet tasa-arvovaateen

Sekä Paras-hanke että Tasa-arvolaki edellyttävät tasa-arvonäkökulman sisällyttämistä kuntien palveluratkaisuihin. Siksi on vähintäänkin yllättävää, että Mikkelin seudun, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ja Sitran yhdeksän kunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa selvittäneestä Maisema-raportista on unohtunut täysin sukupuolinäkökulma.

[ Lue lisää → ]

Kuntien vastustettava naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Koti on edelleen hengenvaarallisin paikka suomalaiselle naiselle. Siksi jokaiseen kuntaan on pikaisesti laadittava perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevä ohjelma ja jokaisen kunnan on selkeästi myös toiminnassaan sitouduttava torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, VasemmistonaistenValtikka edellyttää kokouksessaan lauantaina 26.1.2008.

[ Lue lisää → ]