Vasemmistonaiset ei hyväksy uusia säästöehdotuksia

Vasemmistonaiset vaatii yhteiskunnallisten perusasioiden priorisointia ja vastustaa säästöjä tilanteessa, jossa maan luottoluokitus on huippuluokkaa.

– Tärkeintä on tehdä politiikkaa, joka luo uusia työpaikkoja ja helpottaa elinkeinorakenteen murroksen aiheuttamia vaikeuksia, Ruuth jatkaa.

Kuntien tulevaisuutta koskevissa päätöksissä etusijalle on nostettava hyvät palvelut sekä kuntatyöpaikat. Kuntien toimintaedellytyksiin vaikuttavilla päätöksillä on voimakas vaikutus myös naisten asemaan, sillä kunnat ovat merkittävä naisten työllistäjä: kuntien työntekijöistä keskimäärin 80 prosenttia ja joillain sektoreilla jopa 90 prosenttia on naisia.

Lisäksi kuntien tuottamat elintärkeät palvelut, kuten lasten- ja vanhustenhoito, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusopetus ovat tärkeitä etenkin naisten sujuvalle arjelle. Naiset kantavat edelleen päävastuun lasten ja muiden läheisten hoivasta.

Yksityistetty hoivabisnes ei pysty vastaamaan kuntalaisten palvelutarpeisiin ja tulee usein kalliimmaksi kuin julkisesti tuotettu palvelu. Mikaan ei estä tuottamasta kunnan palveluja yksilöllisesti ja joustavasti.

– Kuntauudistus rakennepaketteineen on Suomen suurin naiskysymys tällä hetkellä, Saila Ruuth painottaa.