TTIP- ja CETA-sopimukset uhka demokratialle ja naisten oikeuksille

Käynnissä olevat vapaakauppa- ja investointisuojasopimusneuvottelut EU:n ja USA:n (TTIP) välillä, sekä jo neuvoteltu vastaava CETA-sopimus Kanadan kanssa, ovat vakava uhka sekä demokratialle että naisten hyvinvoinnille ja oikeuksille.

– Sopimuksilla on tarkoitus purkaa kansallisia lakeja ja säädöksiä, jotka nähdään yritystoiminnan esteinä. Sopimukset tällaisenaan heikentäisivät ympäristön, ihmisten terveyden ja työntekijöiden oikeuksien suojelua sekä yritystoiminnan säätelyä ja valvontaa. Sopimukset myös estäisivät ottamasta julkiseksi työksi palvelutuotantoa, joka on kerran avattu yksityiselle kilpailulle, dosentti Kaarina Kailo Vasemmistonaisten hallituksesta sanoo.

Erityisen vaarallinen on suunniteltu mekanismi kiistatilanteiden ratkaisuun. Aikomus on ottaa käyttöön välimiesoikeus, joka koostuu muutamasta lakimiehestä, joita ei valita demokraattisesti.

Välimiesoikeus ei noudattaisi minkään maan lakeja mutta se voisi kuitenkin velvoittaa valtioita maksamaan jättikorvauksia yrityksille, jos kansallisten lakien tai lakisuunnitelmien tulkittaisiin aiheuttaneen yrityksille menetyksiä tai kohtelevat yrityksiä eriarvoisesti.

Hyvinvointivaltio, jossa demokraattisesti johdettu julkinen sektori huolehtii tasa-arvoisten ja korkeatasoisten hyvinvointipalveluiden tarjoamisesta ja jossa yritysten ja ihmisten etu on aina yritysten voitontavoittelun edellä, on naisten aseman parantamisen ytimessä.

– Jos sopimukset tulevat voimaan suuryhtiöiden lobbaustavoitteiden mukaisesti, kyse on historiallisesta demokratian sekä hyvinvointivaltion ja sitä kautta perusoikeuksien ja tasa-arvon romuttamisesta.

Vasemmistonaiset kannustaa kaikkia suomalaisia nostamaan TTIP- ja CETA-sopimukset keskusteluun kevään eduskuntavaaleissa. Ehdokkaiden on kerrottava selkeästi, ovatko he valmiita rapauttamaan demokratiaa ja hyvinvointivaltiota vai liittyvätkö mieluummin yli miljoonan eurooppalaisen rintamaan vaatimaan vapaakauppaneuvotteluiden lopettamista.