Kokouspalkkioiden vaikutuksesta vanhempainrahaan luovuttava

Kannanotto 13.10.2016

Julkaisuvapaa

Vasemmistonaiset: Luottamushenkilöpalkkioiden vaikutuksesta vanhempainrahaan luovuttava

Kuntalehti uutisoi syyskuun alussa tapauksista, joissa kunnallisissa luottamustoimissa vanhempainvapaalla olleet henkilöt saivat kokouspäiviltä vain minimimäärän äitiyspäivärahaa. Kelan mukaan tämä on vakiintunut käytäntö. Kuntaliitto pitää käytäntöä ristiriitaisena.

”Sukupuolten tasa-arvon ja kuntien päätöksentekoon osallistuvien vanhempien kannalta tämä tilanne nykykäytänteiden valossa on kestämätön. Samaan aikaan kannustetaan kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä osallistumaan päätöksentekoon, mutta se tehdään taloudellisesti kestämättömäksi. Tällä hetkellä kuntien valtuutetuista naisia on 36 % ja kuntien valtuustojen tai hallitusten puheenjohtajista alle 30%”, sanoo Vasemmistonaisten varapuhenainen Pirkko Kotila.

Vasemmistonaisten mielestä kunnallisten luottamustoimien ei pidä vaikuttaa äitiys- ja vanhempainpäivärahoihin. On ristiriitaista, että luottamushenkilöpalkkioita ei katsota tuloksi vanhempainetuuksien määrää laskettaessa, mutta se vaikuttaa etuuksiin alentavaksi palkkioita maksettaessa.

”Luottamustehtävien hoitaminen ei ole työtä ja se ei saa vaikuttaa päivärahaan. Vaadimme lainsäädäntöön uudistuksen, joka korjaa tilanteen ja edistää vanhempien osallistumista kunnallisiin luottamustehtäviin”, Kotila päättää.

Lisätietoja
Pirkko Kotila
Vasemmistonaiset
varapuhenainen
p. 0407005397