Aikuiskoulutustuen muuttamisessa lainaksi ei ole mitään järkeä

Hallitus vaikeuttaa edelleen kansalaisten kouluttautumista ja työllistymistä. Esitystensä sukupuolivaikutuksia hallitus ei arvioi lainkaan. Nyt hallitus on aikuiskoulutustuen kimpussa.
Hallituksen esitys aikuiskoulutuksen tuen perusosan lakkauttamisesta vuoden 2017 alusta ja lainan tarjoamista sen tilalle romuttaisi aikuiskoulutuksen tukijärjestelmän. Samalla se poistaisi tehokkaan työttömyyttä ennaltaehkäisevän ja työssäjaksamista tukevan keinon. Ammattiliittojen laskelmien mukaan erityisesti pienituloisten, alle 2500€ kuukaudessa ansaitsevien, kouluttautuminen tulisi taloudellisesti todella vaikeaksi.
Tähän alle 2500 euroa ansaitsevaan tuloryhmään kuuluu lähes puolet aikuiskoulutustuen saajista. Käyttäjistä suurin osa, 77 prosenttia, on naisia ja kaikista tuen saajista lähes puolet työskentelee sosiaali- ja terveysaloilla.
– Esitys siis jatkaa systemaattisesti hallituksen naisia syrjivää politiikkaa, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth huomauttaa.
Työntekijöiltä vaaditaan joustavuutta, uudelleen kouluttautumista, rohkeita alan vaihdoksia ja uuden omaksumista kaiken aikaa. Aikuiskoulutustuen muuttaminen puoliksi lainaksi eivät auta näitä tavoitteita
Hallituksen ”kipeiden leikkausten” väitetään tuottavan epämääräisiä tuottavuusloikkia ja sitä kautta lisäävän kilpailukykyä ja työllistymistä. Leikkaukset koulutuksesta ainoastaan lisäävät työttömyyttä.