Soten pitää antaa mahdollisuus pienyrittäjänaisille

Tiedote 8.3.2017
vapaa julkaistavaksi heti

Hallituksen tämän hetken sote-suunnitelman mukaan tulevaisuudessa sote-keskuksia perustavien yritysten on pystyttävä tarjoamaan erittäin laaja valikoima erilaisia palveluita. Se tarkoittaa käytännössä, että vain suuret sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat osallistua kilpailuun sote-keskusten tarjoamista palveluista. Tämä vahvistaa entisestään käynnissä olevaa prosessia, jossa isot ylikansallisetkin terveysfirmat ostavat pienet paikalliset kilpailijansa pois markkinoilta.

– Sen lisäksi, että hallitus haluaa pakkoyhtiöittää ja siirtää verovaroilla tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut voittoa tavoitteleville ja pahimmillaan veroparatiiseja hyödyntäville yrityksille, se haluaa tehdä sen tavalla, joka kohtelee yrittäjiä epätasa-arvoisesti, Vasemmistonaisten puhenainen Saila Ruuth toteaa.

Kyse on paitsi yritysten ja yrittäjien keskinäisestä tasa-arvosta, myös sukupuolten tasa-arvosta, sillä pienet hoiva- ja hoitoalan yritykset ovat usein naisten omistamia ja pyörittämiä.
Tasa-arvoista elinkeinopolitiikkaa soten tapauksessa olisi se, että sote-keskukset olisivat maakunnan omia ja näitä julkisia palveluita tarvittaessa täydennettäisiin yksityisten yritysten palveluilla. Näin pienillä sote-alan yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet toimia.

– Hallituksen pitäisikin pakittaa pakkoyhtiöittämisen ja -yksityistämisen suunnitelmistaan, ja siirtyä valmistelemaan mallia, jossa julkinen sektori kantaa päävastuun sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja yksityiset yritykset täydentävät niitä, Ruuth vaatii.

– On hämmentävää, että puolueet, jotka väittävät olevansa yrittäjyyden puolella, toteuttavat politiikkaa, joka on näin pienyrittäjävihamielistä.

– Tämä tuo hienosti esille sen, etteivät oikeistopuolueet ole pienyrittäjien puolella vaan ajavat vain suuryritysten intressejä, Ruuth toteaa.

Valinnanvapauslakipaketti on parhaillaan lausuntokierroksella ja vasemmisto esittää sen hylkäämistä.

Lisätiedot:
Saila Ruuth, 040 7466 441
Vasemmistonaisten puheenjohtaja