Vasemmistonaiset rakentaa mentoriverkostoa

Vasemmistonaiset tarjoaa matalan kynnyksen mentorointia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vasemmistolaisesta toiminnasta, politiikkaan osallistumisesta ja yhteiskunnan muuttamisesta! Oletko kiinnostunut toimimaan mentorina tai kaipaatko mentorointia? Ole yhteydessä Vasemmistonaisiin vasemmistonaiset [at] vasemmisto [dot] fi!

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Aktori on kisälli, oppilas, valmennettava tai ystävä. Mentori on vastaavasti mestari, opettaja, valmentaja, kannustaja tai ystävä.”

Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Mentorointi

Miten saan itselleni mentorin?

Mentorointi on vapaaehtoistoimintaa, ja tapahtuu mentorin ja mentoroitavan sopimalla tavalla. Mentorimme ovat vasemmistonaisia tai muunsukupuolisia, jotka ovat toimineet vasemmistossa eri tehtävissä ja rooleissa. Mentori ei tarjoa valmiita ohjeita, mutta voi auttaa keskustelulla ja kokemuksillaan sinua tulemaan mukaan ja kehittymään poliittisena toimijana.

Ota yhteyttä sinulle sopivaan mentoriin. Mentorit ovat sitoutuneet noin kahteen 2 tunnin mentorointitapaamiseen. Voitte kuitenkin itse sopia teille sopivan tavan tavata, soitella tai vaikka skypettää.

Mentorointitapaamisissa voi keskustella esimerkiksi:
Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita poliittisesti ja miten niihin voi vaikuttaa?
Miten puolueessa toimitaan?
Mistä voit päästä alkuun ja millaisia hyviä käytäntöjä on olemassa?
Mitä tapahtuu eri vaaleissa ja millaista olisi lähteä ehdolle?

Yhteyttä kannattaa ottaa jo hyvissä ajoin ennen kiireisintä vaalikautta! Mentorista on iloa vaikka olisit jo ehtinyt miettiä pidempäänkin politiikkaan osallistumista tai sinulla on jo valmista kokemusta.

Ohjeita mentorille

Mentori on vapaaehtoinen ja jokainen mentori toimii omalla tavallaan ja omalla osaamisellaan. Mentoroinnille ei ole tarkkaa kaavaa, vaan ajatus on, että mentori ja mentoroitava voivat keskustella itseään kiinnostavista asioista kuin kollegat tai ystävät.

Mentorin tarkoitus on siirtää eteenpäin omaa kokemustaan ja sen kautta auttaa mentoroitavaa kehittymään. Mentori voi vastata kysymyksiin ja kertoa omista ajatuksista, mutta melkein vielä tärkeämpää on kysyä kysymyksiä.
Mistä mentoroitava on kiinnostunut?
Mitä hän haluaisi politiikassa saavuttaa?
Millaista apua hän haluaisi saada?
Millaisia vahvuuksia mentoroitavalla on?
Miten mentoroitava voisi osallistua?
Mentorilla ei tarvitse olla kaikkia vastauksia, vaan vastauksia voidaan pohtia ja etsiä yhdessä.

Mentorina sitoudut noin kahteen kahden tunnin mentorointitapaamiseen. Voit käyttää omaa harkintaasi ja toimia mentorina myös pidemmän aikaa tai jakaa ajan eri tavoin. Parhaassa tapauksessa mentorille ja mentoroitavalle muodostuu luonnostaa sellainen kollegiaalinen suhde, että on luontevaa vaihtaa ajatuksia myöhemminkin. Ei kuitenkaan tarvitse pettyä, jos näin ei käy, jokainen saa ottaa mentoroinnista mukaansa mitä kokee luontevaksi.

Ohjeita mentoroitavalle

Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Mentoreilla on erilaisia taustoja ja kiinnostuksen kohteita, eli mentori ei (välttämättä) ole kaikkien asioiden asiantuntija, vaan rinnalla kulkija ja kanssapohtija. Mentori voi kertoa sinulle puoluetoiminnasta ja poliittisesta toiminnasta omasta näkökulmastaan ja kannustaa sinua osallistumaan.

Ennen mentorin tapaamista voit tehdä hieman taustatyötä ja miettiä valmiiksi kysymyksiä tai mietteitä.
Millaisista asioista olet politiikassa kiinnostunut?
Oletko kiinnostunut vaaleista, järjestötyöstä vai kenties erityisesti vaikkapa kuntapolitiikasta? MIten haluaisit osallistua?
Millaisia vahvuuksia sinulla on?
Mihin kaipaisit apua?
Mentori ei osaa välttämättä vastata kaikkiin kysymyksiisi, vaan tarkoitus on, että voitte yhdessä pohtia ja löytää vastauksia.

Mentorisi on sitoutunut noin kahteen kahden tunnin mentorointitapaamiseen, mutta voitte sopia myös pidemmästä tai eri tavoin jaetusta ajasta. Parhaassa tapauksessa mentorille ja mentoroitavalle muodostuu luonnostaa sellainen kollegiaalinen suhde, että on luontevaa vaihtaa ajatuksia. Ei kuitenkaan tarvitse pettyä, jos näin ei käy, jokainen saa ottaa mentoroinnista mukaansa mitä kokee luontevaksi.