Kokousraportti Valtikan 6.-7.5. kokouksesta

Raportti Valtikan 2/2017 kokouksesta

Vasemmistonaisten Valtikka kokoontui 6.-7.5. Helsingissä. Tämä on raportti kokouksen keskeisimmistä aiheista ja päätöksistä.

Vasemmistonaisten hallitus eli Valtikka kokoontuu neljä kertaa vuodessa linjaamaan poliittisia sisältöjä ja koordinoimaan toimintaa. Valtikkaan kuuluu puhenainen, kaksi varapuhenaista sekä 20 varsinaista jäsentä.

Kannanotto: Hallituksen peräännyttävä sote-ihmiskokeestaan

”Selväksi on käynyt, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema ei hallitusta kiinnosta”, Ruuth toteaa Vasemmistonaisten kannanotossa sote-uudistuksesta.

Voit lukea kannanoton kokonaisuudessaan täältä.

Vasemmiston naiset etenivät kuntavaaleissa

Valtikka kävi kokouksessaan läpi kuntavaalien vaalivoittoa ja analysoi  naisten menestystä vaaleissa. Vasemmistoliiton 3203 vaaleihin asetetusta ehdokkaasta naisehdokkaiden osuus oli 39,8% (v. 2012 37,9%).

Valituista valtuutetuista 40,4% on naisia (v. 2012 35,8%), kun vastaavasti naisehdokkaat keräsivät huimat 46,1% kaikista puolueen saamista äänistä joka on edelleen suurempi kuin valituksi tulleiden naisten.

Vasemmistoliiton naisehdokkaat kampanjoivat aktiivisesti eri puolilla Suomea. Vasemmistonaiset tuki vaaleissa naisehdokkaita ja heidän yhteisiä tapahtumiaan, tarjosi esitteiden taittoapua, tuki tasa-arvo- ja naisnäkökulmaisten blogien näkyvyyttä Facebookissa sekä tuotti omat kuntavaaliteesit naisehdokkaiden vaalikampanjan taustatueksi.

Naisten osuuden kasvusta huolimatta työ naisvaltuutettujen määrän lisäämiseksi jatkuu, sillä edelleen on alueellisia eroja.

Vasemmistonaiset tekevät kattavan raportin vaaleista ja niiden tuloksesta Valtikan kokouksen ja puolueen teettämän ehdokaskyselyn perusteella.

Vasemmistonaisten toiminnan kehittäminen

Valtikka keskusteli Vasemmistonaisten toiminnan kehittämisen aikatauluista ja etenemisestä. Syksyllä tehdään jäsenkysely sekä järjestetään alueellisia tapaamisia, joiden pohjalta on tavoitteena saada aikaan aluekohtaisia toimintamalleja.

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on vahvistaa alueellista toimintaamme mahdollisimman kattavasti.

Maakuntavaalit ja presidentinvaalit

Keskusteltiin maakuntien sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyvistä teemoista ja käytiin läpi kampanjan aikataulua. Varsinaiset päätökset maakuntavaalikampanjoinnista tehdään syyskuun Valtikan kokouksessa 2.-3.9.2017.

Presidentinvaaleissa Vasemmistoliitolla on oma ehdokas, europarlamentaarikkomme Merja Kyllönen, jonka kampanjassa Vasemmistonaiset on mukana.

Vasemmistonaiset järjestää yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa 28.10. valtakunnallisen feminaarin maakunnallisista ja presidentillisistä aiheista. Merkitsethän päivän jo kalenteriisi, tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja ohjelma valmistuu vielä kevään aikana!

Vasemmistonaisten kansainvälinen toiminta ja ay-liikeyhteistyö

Käytiin läpi Vasemmistonaisten ja sen yhteistyökumppaneiden kansainvälistä toimintaa ja sen painopisteitä tulevaisuudessa.

Keskusteltiin Vasemmistonaisten ja ay-liikkeen välisestä yhteistyöstä. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää ay-naisverkoston ja perusteilla olevan naisyrittäjäverkoston tapaamiset 28.10. Helsingissä järjestettävän feminaarin yhteydessä.

Tulevia tapahtumia

– Vasemmistonaiset on mukana Maailma Kylässä –festivaaleilla yhdessä Helsingin Vasemmistoliiton ja Etelä-Suomen Vasemmistonuorten kanssa 27.-28.5. Helsingissä.

– Vasemmistonaiset on mukana Helsinki Pride –kulkueessa 1.7.2017 ja puistojuhlassa.

 

Valtikka kouluttautui Canvan käyttöön

Vasemmistonaiset järjesti 7.5. yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa sosiaalisen median koulutuksen Valtikalle, jossa tavoitteena on lisätä alueellista osaamista vaikuttajaviestintään. Keskityimme kevään toisessa koulutuksessa tarkemmin Canvan käyttöön poliittisessa toiminnassa ja viestinnässä.

Vuoden 2017 kokousaikataulu

2.-3.9. Siuntio
2.-3.12. Helsinki

Lisää tietoa Valtikan kokouksista voit saada ottamalla yhteyttä vasemmistonaiset [at] vasemmisto [dot] fi.