Pro feminismi 2017 Astra-lehdelle ja Koko Hubaralle

Vasemmistonaiset: Pro feminismi -palkinto Astra-lehdelle sekä Koko Hubaralle

Vasemmistonaiset myöntää vuoden 2017 Pro feminismi -palkinnon kahdelle taholle: feministiselle Astra-lehdelle sekä kirjailija Koko Hubaralle.

Pro feminismi -palkinto annetaan vuosittain taholle, joka on tehnyt työtä rakenteellisen epätasa-arvon poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi. Tämän vuoden palkinnonsaajia yhdistää rohkea tilan ottaminen, keskustelun avaaminen ja oman itsensä likoon laittaminen feministisemmän maailman rakentamiseksi.

Astra-lehti käynnisti #DammenBrister-kampanjan, jossa heti alkuun yli 6000 naista allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaaditaan, että yhteiskunta takaa tyttöjen ja naisten turvallisuuden ja oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen. Yhdessä vetoomuksen kanssa julkaistiin satojen naisten kertomuksia kohtaamastaan häirinnästä ja ahdistelusta.

#DammenBristerin kanssa rinnakkain ja sen myötä on syntynyt muita vastaavia hankkeita. Yli 1000 kulttuurialan toimijaa julkisti #KulissienTakana-vetoomuksen seksuaalisen häirinnän lopettamiseksi, ja viime viikolla avattiin #MeMyös-verkkosivusto, joka julkaisee naisten kokemuksia suomeksi ja vaatii konkreettisia toimia häirinnän ja ahdistelun kitkemiseksi.

#DammenBrister ja muu #MeToo-ilmiöstä syntynyt keskustelu osoittaa, että tyttöjen ja naisten häirinnässä ja ahdistelussa ei ole kyse yksittäisistä sattumuksista ja satunnaisista teoista vaan syvälle juurtuneesta rakenteesta, jossa häirintä on hiljaisesti hyväksytty ja sitä pidetään jopa itsestäänselvyytenä.

Aivan kuten moni mies on havahtunut julkisen keskustelun myötä miettimään, onko oma käytös ollut häiritsevää, myös moni nainen on ymmärtänyt, että ne lukuisat epämiellyttävät tilanteet elämän varrelta ovat olleet häirintää, ahdistelua ja pahimmillaan väkivaltaa. Koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden loukkauksia, joita ei pitäisi tapahtua ja joihin ei pitäisi turtua. Jotain, mikä ei ole hyväksyttävää vaikka se on niin yleistä, että sitä pidetään normaalina.

Tämä on todellisuutta, jota emme halua omien lastemme kokevan. Siksi on arvokasta, että ongelman näkyväksi tekemiselle tarjotaan alusta. Ongelman tunnistaminen, tiedostaminen ja myöntäminen on välttämätön edellytys sille, että ongelmaan lopulta myös puututaan ja se poistetaan.

Koko Hubaran Ruskeat tytöt -blogi sekä blogikirjoitusten pohjalta helmikuussa 2017 ilmestynyt samanniminen kirja ovat olleet merkittäviä keskustelunavaajia Suomessa. Blogi, kirja, verkkolehti ja Hubaran julkiset esiintymiset ja puheenvuorot ovat vauhdittaneet sekä naisliikkeen ja feminististen piirien sisäistä keskustelua intersektionaalisuuden tarpeesta että laajempaa julkista keskustelua rasismista ja seksismistä.

Hubaralla on merkittävä rooli siinä, että keskusteluun on tullut käsitteitä, jotka ovat useimmille uusia mutta sitäkin hyödyllisempiä uusien ajattelutapojen mahdollistamiseksi. On esimerkiksi alettu puhua rodullistamisesta ja valkoisesta etuoikeudesta.

Hubaran tekstit ja puheenvuorot ovat mitä konkreettisimmalla tavalla tehneet näkyväksi sen, miten rasismi ja seksismi kietoutuvat yhteen ja miten se näkyy ruskean tytön elämässä tavalla, jolla se ei näy valkoisen tytön tai ruskean pojan elämässä.

Oleellista on ymmärtää, että rasismi ja seksismi eivät ole vain vihamielistä puhetta tai jopa väkivaltaisia tekoja. Hubaran puheenvuorot haastavat myös liberaalit valkoiset tiedostamaan omia, ehkä hyväntahtoisia mutta silti usein stereotyyppisiä ja rasistisia ajattelutapojaan. Tuleeko automaattisesti olettaneeksi, että ruskea on maahanmuuttaja, että hän ei osaa suomea, että hän on muslimi tai ehkä eksoottinen napatanssija?

Ennen kaikkea keskeinen on Hubaran viesti siitä, että myös ruskeilla tytöillä on oltava tilaa puhua omasta todellisuudesta ja ottaa osaa keskusteluun, tuoda itsensä näkyväksi osaksi keskustelua. Ruskeilla tytöillä on oltava oikeus, vapaus ja tila puhua myös suoraan ruskeille tytöille. Olla ottamatta valkoista tai miestä yleisöksi ja huomion keskipisteeksi.

Lisätiedot:
Saila Ruuth, puhenainen
040 7466 441, saila [dot] ruuth [at] gmail [dot] com