Suomi ulos Istanbulin sopimuksesta tai rahaa pöytään

Mietinnön suurin ongelma on ylimalkainen suhtautuminen väkivallan uhrien riittämättömiin palveluihin. Vuosikausia on ollut tiedossa, että Suomessa ei ole tarpeeksi palveluita pari- ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille eikä Suomi täytä Euroopan neuvoston suosituksia turvakotien määrässä. 

Suomeen tarvitaan esimerkiksi maksuttomia matalan kynnyksen palvelupisteitä, joihin ovat tervetulleita myös paperittomat siirtolaiset. Myös erityisen haavoittuvassa asemassa olevat naiset, kuten seksuaalisen väkivallan tai ”kunniaväkivallan” uhrit tarvitsevat erityispalveluita.

– Vastuu näiden palveluiden järjestämisestä sekä rahoittamisesta on selkeästä kirjattava lakiin, sillä nykymenolla emme ikinä saavuta kansainvälisiä velvoitteita, Ruuth vaatii.

Lainsäädännön osalta on muutettava esimerkiksi raiskauksen tunnusmerkistöä siten, että tärkein raiskauksen tunnusmerkki on suostumuksen puute eikä käytetyn väkivallan määrä, kuten nykyään. Turvapaikkalainsäädäntöä on muutettava siten, että pari- tai lähisuhdeväkivaltaa kokenut saa oleskeluluvan riippumatta esimerkiksi avioliiton jatkumisesta.

– Vain riittävillä määrärahoilla voimme puhua aidosta ihmisoikeussopimuksesta.

**********************

Euroopan neuvoston yleissopimuksen eli Istanbulin sopimuksen voimaansaattamista Suomessa selvittänyt työryhmä luovutti lakiesityksen muotoon kirjoitetun mietintönsä ulkoasiainministeriölle tiistaina 2. huhtikuuta 2013. Mietintöön eriävän mielipiteen jättivät vähemmistövaltuutettu, Monika naiset liitto ry ja Amnesty International Suomen osasto ry., jonka eriävään mielipiteeseen yhtyivät Ensi- ja turvakotien liitto ry, Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry ja Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry.