Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä

Todellisuudessa kokopäiväistä päivähoitoa vanhempien kotona ollessa hyödyntävät lähinnä ne perheet, joissa on mielenterveys- tai muiden ongelmien vuoksi erityistä tuen tarvetta. He eivät päivähoitojärjestelmää rasita, mutta heidän nöyryyttämisensä kokopäivähoito-oikeuden erillisellä hakemisella voi johtaa suurempiin kustannuksiin esimerkiksi lastensuojelussa. 

Päivähoito-oikeuden perusteettoman rajaamisen sijaan päivähoitoon pitää edelleen kehittää joustavaa hoitoa esimerkiksi pätkätyöläisten lapsille sekä kevyempiä päiväkerhomalleja. Lastenhoitoalan ammattilaisten palkkauksen ja työehtojen on vastattava työn vastuullisuutta, jotta myös työvoiman saatavuus ja pysyvyys on mahdollista varmistaa.