Pro feminismi -palkinto 2013 Laukaan Sararannan päiväkodille

Tämän kaltainen joustava järjestely on erityisen tärkeä kaupunkien ulkopuolella asuville ja alueilla, joissa ei ole esimerkiksi lastenhoitajia välittäviä kolmannen sektorin toimijoita. Harvan kunnan luottamushenkilöilleen lastenhoitokustannuksista maksama korvaus edes kattaisi menoja, jos hoitaja täytyisi tilata kymmenien kilometrien päästä isommasta kaupungista. Kaikilla perheillä ei ole mummojen, pappojen tai muiden lastenhoitoapulaisten arsenaalia. 

Päiväkoti voi siis olla edelleen naisten emansipaation ja yhteiskunnallisen osallistumisen kivijalka. Laukaan Sararannan esimerkki todistaa, joustavat ja kekseliään järjestelyt ovat mahdollisia, jos vain tahtoa löytyy. Niiden avulla voidaan taata myös elämänsä ruuhkavuosia elävien, sekä esimerkiksi yksinhuoltajien, osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kuntalaisten moniäänisyyden kuuluminen päätöksenteossa onkin demokratian toteutumisen kannalta välttämätöntä.

Vasemmistonaiset toivoo, että kaikki Suomen kunnat, päiväkodit ja koulut miettisivät mahdollisuutta Laukaan Sararannan kaltaisiin joustaviin järjestelyihin, jotta lapsilla olisi mahdollisuus hyvään ja turvalliseen hoitoon. Silloin vanhemmat voivat rauhallisin mielin hoitaa kaupunginhallituksissa, -valtuustoissa ja lautakunnassa niin lasten ja perheiden kuin kuntien työntekijöidenkin asioita. Aktiivisista vanhemmista ja hyvinvoivista perheistä hyödymme me kaikki.

* * * * * * * * 

Pro feminismi -palkinto myönnetään nyt ensimmäistä kertaa uusittuna. Se annetaan vuosittain vasemmistolaisen feminismin näkökulmasta ansiokkaalle teolle, käytännölle, yhteisölle, henkilölle, tuotteelle, tutkimukselle, projektille tai muulle vastaavalle.

Aiemmin Pro feminismi -palkinto myönnettiin vasemmistolaiselle miehelle, joka on tehnyt työtä sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi. Aiemmat palkinnon saajat ovat: PAM:n varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen, kirjailija Claes Andersson, toimittaja Jorma Hentilä, professori Teivo Teivainen, kansanedustaja Kari Uotila, tutkija Jiri Nieminen sekä konduktööri, Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja, Juuso Aromaa sekä Vasemmistonuorten tasa-arvojaoston puheenjohtaja Sade Kondelin.