2013

Homomiesten saatava luovuttaa verta

Vasemmistonaiset vaatii, että SPR:n Veripalvelu poistaa miesten välisen seksin pysyvistä verenluovutusesteistä.

– Elinikäinen verenluovutuskielto miesten välisestä seksistä on puhdasta syrjintää, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

Verenluovutusehtojen täytyy olla yhdenmukaiset seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Verenluovutus voidaan jatkossakin kieltää kaikilta, joilla on ollut uusi seksikumppani tietyn ajan sisällä.

[ Lue lisää → ]

Vasemmistonaiset haluaa sukupuolten tasa-arvo-osaamista puoluejohtoon

Vasemmistonaisten tiedote 6.6.2013

Vasemmistonaiset ovat tyytyväisiä siihen, että Vasemmistoliiton johtoon on pyrkimässä useita
valovoimaisia ja osaavia naisia.

Vasemmistonaiset esittää puoluehallitukseen varapuheenjohtajaansa, toimittaja Pirkko Kotilaa.
Kotila on Vantaan kaupunginhallituksen jäsen ja perehtynyt sukupuolten tasa-arvon lisäksi laajasti ihmisoikeus- ja vähemmistökysymyksiin.

Puoluevaltuustoon yleisjäseniksi vasemmistonaiset esittää kahta hallituksensa jäsentä, dosentti
Kaarina Kailoa ja VTM Riikka Taavettia.

[ Lue lisää → ]

Suomi ulos Istanbulin sopimuksesta tai rahaa pöytään

Vasemmistonaiset vaatii Suomen hallitusta osoittamaan riittävät määrärahat Istanbulin sopimuksen toteuttamiseksi. Istanbulin sopimus on naisten oikeuksia vahvistava kansainvälinen ihmisoikeussopimus, joka tuo lisätyökaluja etenkin naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan ja ehkäisyyn.

– Työkalut eivät kuitenkaan ole ilmaisia vaan väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan asennemuutoksen lisäksi rahaa. Olisi noloa ja jopa kaksinaamaista ratifioida sopimus ilman riittäviä varoja, Vasemmistonaisten puhenainen Saila Ruuth toteaa.

– Jos sopimusta ei ole aikomustakaan käytännössä toteuttaa, Suomen ei tule ratifioida sitä.

[ Lue lisää → ]

Ennaltaehkäisyllä lasten hyvinvointiin – Lapsuus on syvyys kaiken alla

Lasten oikeudet ja hyvä hoiva toteutuvat Suomessa yleisesti ottaen hyvin, mutta 1990-luvun alun lamasta alkanut syrjäytyminen ja huono-osaisuuden periytyminen ovat johtaneet osan lapsista entistä heikompaan asemaan. 1990-luvun leikkaukset osuivat pahimmin lastensuojelutyöhön ja täten lapsiin, jotka tarvitsisivat ulkopuolista tukea eniten.

– Esimerkiksi lapsiperheiden kotiapu täytyy ottaa jälleen käyttöön, sillä kodeissa perheitä auttava lähihoitaja voisi olla monen lapsiperheen ja lapsen pelastus, Vasemmistonaisten varapuhenainen Pirkko Kotila esittää.

Kotiavun täytyy olla kaikkien perheiden palvelu, sillä perheiden pahoinvointi ei aina näy ajoissa ulospäin eikä riipu esimerkiksi perheen tulotasosta.

[ Lue lisää → ]

Saila Ruuth on joukkuepelaaja

Vasemmistonaiset kannattaa Ruuthia puoluesihteeriksi

Vasemmistonaisten hallituksen, Valtikan, puheenjohtajana tammikuusta 2011 lähtien toiminut VTK Saila Ruuth, 31, on Vasemmistonaisten ehdokas Vasemmistoliiton uudeksi puoluesihteeriksi.

Vasemmistonaiset katsoo, että puoluesihteerillä on erilaisia rooleja ja jokainen tuo tehtävään oman osaamisensa ja persoonallisuutensa.

– Saila Ruuthilla on erinomaiset organisointitaidot ja hän kuuntelee muita. Tämän lisäksi hän osaa nähdä kokonaisuuksia ja on joukkuepelaaja, Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja Pirkko Kotila katsoo.

[ Lue lisää → ]

Kommentoi Vasemmistonaisten poliittista asiakirjaa 11.8. mennessä

Vasemmistonaisten valtakunnallinen kokous, verkoston ylin päättävä elin, kokoontuu tämän vuoden syksyllä 2.-3.11. Helsingissä. Kokouksen tärkein asia on Vasemmistonaisten poliittisen ohjelman, Ritva-asiakirjan, uudistaminen.

Vasemmistonaisten hallitus, Valtikka, on työstänyt toisen version uudesta Ritva-asiakirjasta, ja luonnos on nyt järjestökäsittelyssä. 

[ Lue lisää → ]

Ei pakkohoitoa vaan nopea hoitoonpääsy päihdeäideille

Vasemmistonaiset vastustaa sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä esitettyä ajatusta päihdeäitien pakkohoidosta.

– Pakkohoito on absurdi ajatus tilanteessa, jossa päihteidenkäyttäjät eivät saa halutessaankaan apua ja tukea päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

Raskaus on monelle naiselle merkittävä käännekohta elämässä, ja ehdoton enemmistö raskaana olevista päihteidenkäyttäjistä ottaa vastaan kaiken annetun avun toimiakseen lapsensa parhaaksi. Nämä naiset eivät nykyäänkään saa tarvitsemaansa apua ja tukea päihteettömään elämään, sillä päihdehoitoja on lyhennetty, laatua heikennetty ja päihteidenkäyttäjät ajettu marginaaliin.

[ Lue lisää → ]

Euroopan Vasemmistonaiset: Tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta kaikille maailman naisille

el-fem_logoTänään, kansainvälisenä naisten päivänä, naiset ympäri Eurooppaa protestoivat kapitalismin kriisin ja patriarkaatin aiheuttamaa kurjistamista vastaan. Me, Euroopan Vasemmistonaiset, olemme osa tätä kansainvälistä naisten liikehdintää.

Vastustamme sitä, että markkinat määrittävät elinehtomme. Vaadimme hallituksiltamme ja EU:lta talousspekuloinnin kieltämistä ja omaisuusverotuksen käyttöönottoa. Valtioiden täytyy lopettaa kokonaisia kansantalouksia tuhoavat säästöohjelmat, jotka kohdistuvat etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin, joista naiset ovat enemmistö.

Kritisoimme myös kaikista maista löytyviä korruptoituneita poliitikkoja ja vaadimme, että heidät tuodaan oikeuden eteen.

Ennen kaikkea vastustamme hyvinvointivaltion purkamista. Se osuu pahiten naisiin, jotka ovat enemmistönä sekä julkisten palveluiden käyttäjissä että työntekijöissä.

[ Lue lisää → ]

Turvakodista subjektiivinen oikeus

Vasemmistonaiset haluaa muistuttaa hallitusta peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin viime marraskuisesta lupauksesta tehdä turvakotipalvelut lakisääteiseksi sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä.

– Tärkeintä on, että laissa puhutaan nimenomaan turvakodeista palveluineen eikä pelkistä turva-asunnoista, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth toteaa.

[ Lue lisää → ]