Naisten ja perheiden arki kärsii veronkierrosta

Kuntien tuottamat palvelut ovat koko yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan perusta ja mahdollistaja. Julkisiin palveluihin nojaavasta osaamisesta, vakaudesta ja hyvinvoinnista hyötyvät myös Suomessa toimivat monikansalliset suuryritykset, jotka kuitenkin katsovat oikeudekseen olla osallistumatta palveluiden kustantamiseen hyödyntämällä verosuunnittelua ja veroparatiiseja veronmaksun välttämiseksi. 

Veronkierto vääristää myös kilpailua, sillä pienten ja keskisuurten yritysten toiminta vaikeutuu, kun veroja kiertävät suuryritykset pystyvät tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan halvemmalla. Syötyään pienet yritykset pois markkinoilta suuryritykset voivat vapaasti nostaa hintojaan.

Räikeintä veronkierto on tilanteissa, joissa julkisia palveluja ostetaan verovaroilla monikansallisilta yrityksiltä, jotka pystyvät konsernin sisäisillä järjestelyillä välttämään verojen maksamisen Suomeen. Näin entistä pienempi osa rahasta palautuu yhteiseen käyttöön, jolloin kuntien talous heikkenee ja paine kiristää tavallisten ihmisten verotusta kovenee.