Kuntien tulevaisuus on Suomen suurin naiskysymys

Hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta keskeistä on onnistunut sote- ja kuntauudistus. Niiden lähtökohtana on oltava julkisesti tuotetut ja saumattoman kokonaisuuden muodostavat lähi-, perus- ja erikoispalvelut sekä työntekijöiden aseman turvaaminen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on siirryttävä yksikanavaiseen rahoitukseen. 

Kunnissa ei pidä ryhtyä lyhytnäköisiin säästö- ja tehostamistalkoisiin ulkoistamisen ja yksityistämisen avulla vaan pitkäjänteisesti kehittää omasta palvelutuotannosta entistä parempaa. On jo paljon kokemuksia siitä, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen johtaa vain kalliimpiin ja huonompiin palveluihin kuin kunnan omat palvelut.

Kuntien on lakattava käyttämästä rahojaan konsulttien ja auditoijien palkkioihin sekä toimimattomiin teknisiin järjestelmiin ja ohjelmiin. Niiden sijaan on palkattava lisää hyvinvointityöntekijöitä ja annettava heille mahdollisuus keskittyä hoivaan, hoitoon, opettamiseen ja muuhun varsinaiseen työhön jatkuvan raportoinnin sijaan. Vaatimus jokaisen työvaiheen taltioimisesta kertoo epäluulosta työntekijöitä kohtaan sekä halusta kontrolloida heitä.

Vasemmistonaiset haluavat vahvan hyvinvointivaltion, jossa julkinen sektori tuottaa verovaroilla rahoitetut kaikkien tarvitsemat palvelut. Hyvinvointivaltion muuttaminen eriarvoisuutta lisääväksi hyväntekeväisyys- ja palvelumaksuyhteiskunnaksi on lopetettava.