Euroopan Vasemmistonaiset: Tasa-arvoa ja itsemääräämisoikeutta kaikille maailman naisille

Vaadimme kaikille, miehille ja naisille, maahan muuttaneille ja maassa syntyneille, työtä kunnollisella palkalla ja hyvillä työehdoilla. Työ ja tuotanto ei kuitenkaan saa tuhota luontoa ja elämänedellytyksiä. Ennemminkin työaikaa on lyhennettävä ja naisten tekemää hoivatyötä on arvostettava enemmän. Emme halua, että taloutta ohjaa voiton maksimointi ja loputon kasvu vaan inhimilliset tarpeet.

Mielestämme kaikilla ihmisillä täytyy olla samat oikeudet. Sen takia EU:n on hyljättävä ihmisoikeuksia rikkova turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkansa. Kamppailemme fasististen ja äärioikeistolaisten toimijoiden nousua vastaan kaikkialla.

Haluamme ilmaista solidaarisuutemme siirtolaisliikkeille kaikkialla Euroopassa ja vaadimme asumiseen perustuvia oikeuksia sekä kaikille oikeutta päästä työmarkkinoille. Vaadimme kunnollisia elinolosuhteita kaikille siirtolaisille, sillä Eurooppa on osaltaan vastuussa siitä, että ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja lähtemään siirtolaisiksi. Vaadimmekin globaalien taloussuhteiden täydellistä uudelleenrakentamista.

Taistelemme naisiin jokapäiväisessä elämässämme kohdistuvaa väkivaltaa sekä yhteiskuntaamme ja julkista keskustelua läpäisevää seksismiä vastaan. Vaadimme toimia, joilla naisia suojellaan väkivallalta, ihmiskaupalta ja prostituutiolta. Naisiin kohdistuvalla väkivallalla on monia muotoja mutta niitä kaikkia yhdistää pyrkimys kontrolloida naisia ja heikentää naisten asemaa.

Vaadimme kunnollista lainsäädäntöä raiskauksia vastaan. Lisäksi vaadimme viranomaisilta aktiivisia toimia, jotta naiset voivat häpeämisen sijaan ilmoittaa raiskauksista ja jotta raiskaajat saavat rikoksestaan tuomion.

Vaadimme lesbojen kamppailulle näkyvyyttä sekä lesboille kunnioitusta kaikilla elämänalueilla ja kaiken syrjinnän lopettamista.

Taloudellinen itsenäisyys on naisten itsemääräämisoikeuden ytimessä. Siksi vaadimme kunnollisia palkkoja ja riittävää toimeentuloa kaikille naisille. Naisten tekemää palkatonta hoiva on käsitettävä työksi ja otettava huomioon poliittisessa keskustelussa. Lisäksi kamppailemme hoivan ja kotitöiden tasapuolisen jakamisen puolesta.

Vastustamme kaikkia yrityksiä rajoittaa itsemääräämisoikeuttamme ja vaadimme oikeutta päättää itse, milloin ja kuinka monta lasta teemme – tai teemmekö lapsia ollenkaan. Hyökkäykset naisten lisääntymisoikeuksia vastaan ovat osa herännyttä fasistista liikehdintää ja naisten alistamista.

Aborttioikeuden vastustajille alkiot ja sikiöt ovat tärkeämpiä kuin naisten terveys. Näiden ”pro-lifersien” toimintaa ei pidä tukea julkisista varoista.

Vaadimme naisen omalla päätöksellä saatavaa turvallista ja laillista aborttia. Yksikään nainen ei saa enää kuolla laittoman abortin seurauksena. Ei Euroopassa eikä missään muuallakaan maailmalla.

Vastustamme jokaista patriarkaalista uskontoa, joka yrittää rajoittaa naisten vapautta. Vastustamme tunnustuksellista uskonnon opetusta kouluissa. Haluamme, että julkinen toiminta pohjautuu maalliseen arvopohjaan ja etiikkaan.

Vaadimme globaalia aseriisuntaa ja valtioiden määrärahojen siirtämistä armeijoiden ylläpitämisestä sosiaalisen, sivistyksellisen ja ekologisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Haluamme, että kaikki resurssit ja varallisuus jaetaan tasa-arvoisesti sekä sukupuolten että maailman eri alueiden kesken. Kamppailemme sosialistisen ja feministisen Euroopan, eli sosiaalisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden, puolesta.

* * * * * * *

EL-fem on Euroopan Vasemmistopuolueen feministinen naisverkosto. Meille kamppailu sosiaalisen muutoksen puolesta on erottamaton osa naisten oikeuksien puolesta kamppailua ja naisten elämänolosuhteiden ja todellisuuden tiedostamista.

EL-fem verkossa