Ennaltaehkäisyllä lasten hyvinvointiin – Lapsuus on syvyys kaiken alla

– Paras tapa ehkäistä lapsiperheiden eriarvoistumista ja löytää avun tarvitsijat on ulottaa varhainen tuki kaikille, Kotila painottaa.

Myös neuvolapalvelut, päiväkoti, kouluterveydenhuolto ja tukiperhetoiminta on tärkeää ennaltaehkäisevää hoivaa. Esimerkiksi 0-2-vuotiaat lapset käyvät vanhempiensa kanssa neuvolassa vielä useita kertoja vuodessa, mutta tämän jälkeen neuvolakäynnit harvenevat vain pariin kertaan vuodessa.

Päihde- ja mielenterveyspalveluista säästäminen kostautuu lasten pahoinvointina ja lastensuojelun kustannuksina.

– Viranomaisten välistä tiedonkulkua on parannettava ja on selvitettävä, pitäisikö salassapitovelvollisuutta lieventää joiltain osin viranomaisten välillä. Esimerkiksi Eerikan tragedia antaa ymmärtää, että viranomaisten yhteistyö ja tiedonvaihto ei ole lastensuojelussa riittävää, sijaisvanhempikouluttaja Ulla Leena Alppi huomauttaa.

Tällä hetkellä noin 18 000 suomalaislasta on sijoitettuna kodin ulkopuolelle. Enemmistö heistä on erilaisissa lastensuojelulaitoksissa kuten lastenkodeissa tai nuorisokodeissa ja 5000 on sijaisperheissä.

– Sijoitetut lapset ovat kuitenkin onnekkaita suhteessa niihin apua tarvitseviin lapsiin, jotka eivät ole lainkaan tukipalveluiden piirissä, Alppi muistuttaa.

Sijoitettujen lasten jälkihoitoa on jatkettava nykyisestä 21 vuoden iästä aina 24 vuoteen asti, koska irtaantumisaika on nuorille aikuisille kaikkein riskialtein vaihe elämässä.