Feministinen sukupuolentutkimus ja kriittinen miestutkimus kunniaan

Kriittinen miestutkimus tarkastelee miesten yhteiskunnallista asemaa sekä erilaisten ilmiöiden sukupuolittuneisuutta nimenomaan miesten näkökulmasta. Samalla se pyrkii purkamaan stereotyyppisiä miesmalleja.

Jokelan, Kauhajoen ja Hyvinkään tapahtumien lisäksi viimeisen vuoden aikana on uutisoitu seitsemästä perhemurhasta, joissa kuudessa tekijä oli mies. Viimeisimmätkin skeptikot ovat joutuneet toteamaan, että kyse ei ole yksittäistapauksista eivätkä tapaukset selity syrjäytymisellä. Syitä on etsittävä laajemmalta ja syvällisemmin.

Vasemmistonaiset toivookin, että Hyvinkään ampumistapaus sekä muut vakavat väkivallanteot otetaan vakavasti niin opetus- ja kulttuuriministeriössä kuin yliopistoissakin, ja feministisen sukupuolentutkimuksen sekä erityisesti kriittisen miestutkimuksen rahoitusta vahvistetaan ja vakautetaan.

– Monimutkaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ei pystytä tyhjentävästi vastaamaan muutamassa kuukaudessa ministeriöiden selvitystyöryhmissä vaan tarvitaan mahdollisuutta tehdä pidemmällä aikajänteellä laaja-alaista tutkimusta, Ruuth muistuttaa.

– Mutta lopulta on muistettava, että on poliitikkojen tehtävä ottaa tuotettu tieto käyttöön ja löytää tahto toteuttaa laajojakin yhteiskunnallisia muutoksia, joilla ennaltaehkäistään väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan.