2011

Vasemmistonaisten Pro feminismi 2011 -palkinto Juuso Aromaalle

Vasemmistonaisten hallitus Valtikka on myöntänyt Pro feminismi 2011 -palkinnon konduktööri Juuso Aromaalle. Aromaa on Vasemmistonuorten varapuheenjohtaja.

Palkinto annetaan vuosittain miehelle, joka on tehnyt työtä sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi.

[ Lue lisää → ]

Lapintie ja Ruuth: Yksityistäminen tarkoittaa veroeurojen katoamista yksityisiin taskuihin

Kansanedustaja Annika Lapintie ja Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth vetoavat kuntapäättäjiin, jotta he lopettaisivat kuntalaisille elintärkeiden palveluiden yksityistämisen. Vasemmistonaisten hallitus eli Valtikka kokousti Turussa 26. marraskuuta.

Vasemmistolaiset poliitikot ovat jo vuosia varottaneet, että kunnan omien terveyskeskusten, vanhainkotien ja muiden palvelujen alasajo ja siirtyminen ostopalveluihin ei johda parempiin palveluihin. Varoituksen sanat ovat jälleen saaneet uutta katetta.

[ Lue lisää → ]

Euroopan Vasemmistopuolue: Naisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava

posterFeministeille maailman ympäri 25. marraskuuta on naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kamppailun päivä, sillä YK:n yleiskokous julisti päivän vuonna 1999 naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen kansainväliseksi teemapäiväksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta paljastaa yhteiskunnissa vallitsevan patriarkaalisen sorron sekä kulttuurien naisvihamielisyyden jopa moderneissa yhteiskunnissa, joissa demokratia ja yleismaailmalliset ihmisoikeudet on muodollisesti hyväksytty.

Naisiin kohdistuva väkivalta on laajalle levinnyt ilmiö eikä näytä vähenemisen merkkejä. Joka kolmas maailman nainen, ja joka neljäs eurooppalainen nainen on kokenut väkivaltaa. Kaikkien sosiaalisten luokkien naiset kokevat väkivaltaa jokapäiväisessä elämässään, usein puolisonsa, sukulaisensa tai muun tutun miehen tekemänä.

[ Lue lisää → ]

Puolustusvoimien ruokahuollon palkka-ale estettävä

Vasemmistonaiset ei hyväksy puolustusministeriön suunnitelmaa heikentää ruokahuollon työntekijöiden palkkoja yhtiöittämisen yhteydessä.

Puolustusvoimat osallistuu vihdoin samoihin säästötalkoisiin, joihin kaikki muut valtion toimialat on pakotettu jo vuosia. Yhdeksi säästökohteeksi on kuitenkin keksitty puolustusvoimien naisvaltaisen ruokahuollon yhtiöittäminen ja työntekijöiden siirtäminen huonomman työehtosopimuksen piiriin.

[ Lue lisää → ]

Valta takaisin kuntalaisille – aitoja vaikutusmahdollisuuksia kaikille

Vasemmistonaiset muistuttaa, että kuntauudistus täytyy arvioida sekä sen sukupuolivaikutusten että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta.

Kuntauudistus tuonee tulevina vuosina useita uusia kuntaliitoksia sekä palveluiden uudelleenjärjestelyjä. Näissä muutoksissa on heti suunnitteluvaiheesta lähtien oltava mukana niin kunnan työntekijöiden kuin kunnan luottamushenkilöidenkin kattava edustus. Suurten muutosten valmistelua ei saa piilottaa pelkistä virkamiehistä ja johtavista luottamushenkilöistä koottaviin ryhmiin.

[ Lue lisää → ]

Alppi, Kailo, Kontula, Sirnö, Tiainen – presidenttivaaleihin asiantuntemusta ja vaihtoehtoja

Vasemmistonaisten mielestä vallitsevan finanssikriisin aikana presidentinvaaleihin tarvitaan ehdokas, jolla on vahva asiantuntemus globaalista taloudesta. Vasemmistonaiset haluavat kampanjointiin ehdokkaan, joka osaa esittää uskottavaa uusliberalismikritiikkiä ja tarjota vaihtoehtoja nykyiselle kestämättömälle talousjärjestelmälle ja toteutetulle politiikalle.

Useampi pätevä, puoluerajat ylittävää arvostusta nauttiva vasemmistoliittolainen nainen on kieltäytynyt ehdokkuudesta. Vasemmistoliitossa on kuitenkin lukuisia osaavia naisia, jotka toisivat tähänastiseen ehdokasjoukkoon uutta asiantuntemusta ja näkemystä.

[ Lue lisää → ]

Suostumuksen puutteen oltava tärkein raiskausta määrittävä tekijä

Vasemmistonaisten mielestä raiskauksia tutkittaessa ja tuomittaessa nykyistä suurempi painoarvo tulee olla uhrin suostumuksen puutteella. Vasemmistonaiset haluaakin kiittää valtiosyyttäjä Anu Mantilan, joka elokuussa esitti (HS 17.8.) raiskauslainsäädännön selkeyttämistä tältä osin.

Tutkittaessa onko raiskaus tapahtunut, keskeisintä on oltava se, onko uhri antanut suostumuksensa seksuaaliseen tekoon. Suostumuksen olemassaolon edellyttäminen esimerkiksi tehdyn tai uhatun väkivallan arvioimisen sijaan korostaa uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

[ Lue lisää → ]