Lapsinäkökulma kaikkeen päätöksentekoon

Yleistyvä passiivisuus ja voimattomuuden tunne uhkaavat lapsia nykypäivän maailmassa. Käsitys omien vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydestä, mielenkiinnon herpaantuminen ja lisääntyvä tietämättömyys seuraavat toisiaan yhteiskunnallisen vieraantumisen noidankehällä.

Kansalaisiksi ei synnytä vaan kasvetaan. Lapset ovat kokopäiväkuntalaisia ja vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen lapsille heitä itseään koskevassa päätöksenteossa ja itselleen tärkeissä asioissa muokkaa myöhempää suhtautumista yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Taidot opitaan osallistumisen kautta ja osallisuudessa on myös kyse juurtumisesta ja kiintymisestä.

Vietämme lasten oikeuksien päivää tiistaina 20.11.2007. Lait ja muun muassa koulujen opetussuunnitelmat ovat kunnossa, mutta käytännön toiminnassa lasten oikeudet eivät aina toteudu.

Lasten tärkeysjärjestys on usein erilainen kuin aikuisten ja lasten osallistuminen vaatii, että aikuiset muuttuvat.

Vasemmistonaiset esittää, että kaikessa päätöksenteossa otetaan huomioon lapsinäkökulma ja lasten tekemät aloitteet käsitellään nopeaan tahtiin.